Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

​Evaluering på Ingstrup Trivselsskole og børnehave

På Ingstrup Trivselsskole og børnehave evaluerer vi mange områder af vores skolevirke på forskellige måder. Vi har hele tiden fokus på at evaluere vores praksis i forhold til følgende områder:

Skolens værdier:

​Vi mødes årligt med alt personale og bestyrelse, hvor vi evaluerer skolens virke i forhold til skolens værdier. Måden hvorpå vi evaluerer, varierer i formen, da vi derved kommer rundt om alle aspekter af dagligdagen, sat i forhold til værdierne.

​Skolens leder og viceleder holder møder hvor de ud fra en filosofisk tilgang til evaluering, gennemgår ledelse og udvikling ud fra skolens værdier.

​Skolens undervisning:

Skolens undervisning evalueres løbende på de lærermøder der afholdes hver uge, og hvor de daglige aktiviteters evaluering har et fast punkt på dagsorden. Vi har desuden teammøder, hvor hver afdeling sikrer og optimerer rammer og strukturer, der sikrer den enkeltes indlæring.

Skolens undervisning er baseret på undervisningsportalerne fra Gyldendal, der bliver suppleret af den enkelte lærer. Vi har fokus på at vores undervisning står mål med folkeskolen, og evaluerer løbende portalernes kvalitet i den sammenhæng.

Skolens tilsynsførende kommer flere gange om året, og evaluerer skolens samlede undervisning, ud fra observationer, undervisningsplaner og samtaler med personale og ledelse.

Skolens specialelevers undervisning tilrettelægges og evalueres løbende i teamet omkring eleverne på teammøder og i juni/august, når undervisningen tilrettelægges til skoleåret efter.

Skolen har ikke nationale test, men laver enkelte fag-test med fokus på, sammen med daglige observationer at sikre at den enkelte elev modtager undervisning der er differentieret på den mest optimale måde. Vi har termins-/årsprøver og eksamen på vores udskoling, der er en indikator på, om undervisningen står mål.

Ligeledes har skolen uddannet læse- og matematikvejleder, der sikrer at der er fokus på fagligheden for det enkelte barn.

Skolens undervisningsmiljø:

​Skolens undervisningsmiljø evalueres hvert 3. år, når der udarbejdes en børnemiljøundersøgelse. Ud fra evalueringen af den, udarbejdes en plan for, hvad der skal optimeres i forhold til børnenes undervisningsmiljø.

Skolen har et elevråd, der gennem skoleåret mødes og kommer med forslag til skolens ledelse/bestyrelse om forbedringer for trivselen på skolen.

Skolens arbejdsmiljø:

Det er en fundamental vigtighed, at skolen konstruerer rammer, således at de ansatte på skolen har et godt arbejdsmiljø. Det sikres ved en tæt og åben dialog, hvor alt kan tages op på de ugentlige møder og hvor døren til ledelse og kontor altid er ”åben”. Der afholdes jævnligt mus-samtaler med alle ansatte, for at evaluere den enkeltes trivsel og faglige standpunkt.

Ligeledes laves en APV (arbejdspladsvurdering) for skolens personale. Denne evalueres i en styregruppe, som udarbejder en plan for de områder som skal optimeres.

​Fokuspunkter:

​Vi vil i skoleåret 2022-23 have særlig fokus på:

1. Fællesskab: genskabe fællesskabet på tværs af klasserne efter Corona-restriktionerne gennem fælles morgensamling, holddelinger på tværs af klasser på anderledes dage (idrætsdage, emnedage osv.)

2. Fysisk aktivitet: gensidigt inspirere hinanden til at implementere fysiske aktiviteter i alle fag

3. Elevinddragelse: inddrage elevrådet i planlægning af fx emneuger, idrætsdage, skolefester o. lign.

Susanne Dragsbæk Rasmussen

Skoleleder.​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning