Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Børnemiljøundersøgelse på Ingstrup Trivselsskole pr. november 2021

Vi har på Ingstrup Trivselsskole udarbejdet en børnemiljøundersøgelse på alle klassetrin i november 2021. Vi har brugt to typer spørgeskemaer til henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. Børnene har individuelt og anonymt udfyldt spørgeskemaerne.

Konklusion på undersøgelsen:

Den første afdeling af undersøgelsen går på forholdet til skolen. Her svarer 85 ud af 94 elever, at de er meget eller tit glade for deres skole. Ligeledes svarer 90 ud af 96 elever, at de der meget eller tit glade for deres klasser. Derudover skriver 81 ud af 93 elever, at de ikke er blevet drillet/mobbet i indeværende år, og de resterende 12 skriver, at de ikke ønsker at svare, eller at de sjældent er blevet det.

I forhold til besvarelserne ang. skolens undervisning er tilbagemeldingerne i indskolingen, at den overvejende er spændende. På mellemtrinnet lyder svaret på samme spørgsmål at den en gang imellem spændende. Ii undersøgelsen kan man derudover læse, at eleverne oplever, at de en gang imellem har indflydelse på indholdet i undervisningen, og desuden er de er meget glade for deres undervisere.

Ligesom i tidligere undersøgelser er vores elever generelt tilfredse med deres klasselokaler; Vi fik i 2018 lavet lyddæmpning i flere af klasserne, hvor akustikken var udfordret. 94 af 96 elever siger, at det er let at høre, hvad læreren siger i klasselokalet. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt skolens toiletter er rene og pæne, er svarene mere spredte og ikke helt så positive som ved den sidste undersøgelse. Der er en del af eleverne - 28 ud af 90 - der synes vores toiletter er pæne og rene. 28 er hverken enige eller uenige i det postulat, og 34 er uenige eller helt uenige i den påstand.

Handlingsplan for Ingstrup Trivselsskole og børnehave på baggrund af undersøgelsen.

Vi vil på de pædagogiske møder på skolen debattere og sætte fokus på, hvordan vi i højere grad giver eleverne en mere spændende undervisning. I øvrigt vil vi fokusere på at stå klar i undervisningslokalerne, når timerne starter.

Vi er rigtig glade for, at eleverne giver så positivt til kende, at de trives i deres hverdag - både med hinanden og de voksne, der er omkring dem. De tilkendegiver stor tryghed ved underviserne, klassekammeraterne og også pauserne i skolen. Til trods for de rigtigt gode trivselstal skal vi fortsat blive ved med at fokusere på, hvad der skaber den gode trivsel samt de rammer vi sætter op omkring vores måder at være sammen på i fællesskabet.

Vi skal også fortsat have særlig fokus på, at skolens toiletterne er rene og pæne. Vi påtænker igen at undervise i/tale om hygiejne og derudover inddrage skolens elevråd med henblik på at få ideer til, hvordan vi opnår at skabe tilfredshed med toiletterne.

Konklusionen og handleplan på baggrund af skolens spørgeskemaer i børnemiljøundersøgelsen er udarbejdet af:

8/11-2021. Skoleleder Susanne Dragsbæk Rasmussen.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning