Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Børnemiljøundersøgelse på Ingstrup Trivselsskole pr. november 2018.

Vi har på Ingstrup Trivselsskole lavet en børnemiljøundersøgelse på alle klassetrin i november 2018. Vi brugt spørgeskemaer til henholdsvis 0-3 klasse og 4-9 klasse. Børnene har individuelt og anonymt udfyldt spørgeskemaerne.

Konklusion på undersøgelsen:

Den første afdeling af undersøgelsen, går på forholdet til skolen. Her svarer 94 elever ud af 102 at de er meget, tit glade for deres skole. Ligeledes svare 89 elever ud af 102, at de der meget, tit glade for deres klasser. Ligeledes skriver 98 ud af 102 at de ikke er blevet drillet/mobbet i indeværende år, og de resterende 4 skriver at de ikke ønsker at svare eller de sjældent er blevet det.

Besvarelserne omkring skolens undervisning, om hvorvidt den er spændende, er tilbagemeldingerne at den er overvejende spændende i indskolingen og ofte/indimellem er spændende på mellemtrin og udskoling. Ligeledes kan man læse i undersøgelsen, at eleverne oplever at de engang imellem har indflydelse på indholdet i undervisningen. Man kan også læse, at en del har en opfattelse af, at underviserne ikke generelt møder præcist til undervisningen.

86 elever ud af 102 skriver at de er helt enige/enige i, at de synes godt om undervisningslokalerne. Spørgsmålet om hvorvidt skolens toiletter er rene og pæne, er svarene mere spredte. Der er en stor del af eleverne 50 ud af 102 der forholder sig neutralt sil spørgsmålet om hvorvidt de finder skolens toiletter rene. Resten af eleverne svare at de enten finder toiletterne rene og pæne eller at de er uenige i denne påstand.

Handlingsplan for Ingstrup Trivselsskole og børnehave, på baggrund af undersøgelsen.

Vi vil på de pædagogiske møder på skolen, debattere hvordan vi får elevernes opfattelse af inddragelsen i undervisningen øget og at vi som undervisere, skal fokusere på at stå klar i undervisningslokalet når timerne starter.

Vi er rigtig glade for at eleverne giver så positivt til kende, at de trives i deres hverdag, både med hinanden og de voksne der er omkring dem. Vi skal fortsat, til trods for de rigtig gode trivselsstal, blive ved med at fokusere på den gode trivsel og de rammer vi sætter op omkring vores måder at være sammen på i fællesskabet.

Vi havde i den sidste børnemiljøundersøgelse, en stor gruppe elever der oplevede at de var decideret uenige i, at skolens toiletter var rene og pæne. Der ser vi nu en stor forbedring i de tal, Vi skal stadig ha’ fokus på at skolens toiletter er rene og pæne og vi vil fortsætte med at snakke om det på vores fællesmøder og italesætte det løbende med elever.

Konklusionen og handleplan på baggrund af skolens spørgeskemaer i børnemiljøundersøgelsen er udarbejdet af:

12/11-2018. Skoleleder Susanne Dragsbæk Rasmussen.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning