Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Forældrerådsmøde d. 9. november 2023

Deltagere: Mads, Nana, Anders, Ditte og Jonna

Afbud: Jesper

1.​ Orientering fra Mads

- Budget – Pr. 30/9 har vi 16.000 tilbage.

-​Nye børn – vi har fået tilmeldinger fra 2 nye børn. Et med opstart 1/1-24 og et med opstart 1/5-24.

-​Julefrokost – personalet har fået timer til at deltage denne aften.

-​Udendørs drikkehane – der bliver i øjeblikket søgt fonde og der er givet tilsagn om nogle penge vi skal dele med skolen. Placering udenfor toilettet.

2.​ Opfølgning på punkter fra sidst

-​Anders – Ting til hytten, julefrokost og fonde.

Der er fundet ting til hytten og er pakket og klar, Kasser til dyr med åndehuller, forstørrelsesglas osv.

Der er sendt invitationer ud til julefrokost og de første tilmeldinger er kommet.

Fonde – Der er fundet 3 fonde som kan søges til hytten og inventar. De skal bruge regnskab. Ditte deler med Anders.

-​Ditte – Pandrup Skole og zoo

Zoo har ikke noget de kan undvære.

Pandrup ved ikke hvad der skal ske med deres ting på nuværende tidspunkt.

-​Jesper – Lions – vi kan komme derop efter de har haft loppemarkeder og aftale med dem.

-​MT – Strøm til hytten (August og Maries far vil og må gerne tilslutte strøm).

Snak om at hyre en ind til at grave. Anders hører en entreprenør hvad det koster at grave en rille.

MT spørger Martin hvad krav der er til kabel, rør osv.

3.​ Jonna orienterer om nyt fra bestyrelsen

-​Der snakkes på bestyrelsen om et sponsorudvalg. Man vil gerne have en fra forældrerådet med. En der kan hjælpe med at strukturere det. Jens Peter fra bestyrelsen er med. Det af forældrene i forældrerådet.

-​Hvordan får man nye børn udefra til at blive her til skolen. Vil det give noget ro at vide hvem man bliver sammenlæst med?

-​Vuggestue skal vi starte den? Skal vi ikke? Der er lavet nogle planer. Praktiske opgaver skal nok løses. Kan vuggestue tænkes ind i børnehaven som den er nu?

-​Økonomi fylder meget, børnehaven er det eneste i fremgang lige nu.

4. ​Kort gennemgang af personalets pædagogiske dag d.31/10-23

-​Rigtig god dag med gode snakke.

-​Fokus var på evaluering af læringsmiljøet om morgenen mellem 8-9 ved brug af praksisfortællinger.

-​Vi gennemgik vores pædagogiske grundlag og havde nogle snakke om teksten ved flere af dem. Derudover kom der mange flere konkrete eksempler på hvordan vi gør det i hverdagen.

-​En walk and talk med refleksionsspørgsmål vedr. vores fysiske læringsmiljø, specielt med fokus på legerummet som vi oplever som et multirum. Hvad skal rummet opfordre til af lege, Hvordan bruger vi rummet bedst muligt og hvordan skaber vi små læringsmiljøer i rummet (rum i rummet), Hvad er det for nogle lege vores legetøj opfordre til. Stor enighed om ved personalet at vi mangler noget til sanse lege og at få stimuleret sanserne.

-​Konkrete forslag om at lave en sansevæg og en kribletavle.

-​Til sidst blev julen 2023 planlagt, med hvilke julegaver skal der laves og hvad december ellers kan indeholde.

5.​ En snak om teksten i det pædagogiske grund vedr. forældresamarbejde

”Børnehaven er en, blandt flere, arenaer for børns læring og udvikling, hvor hjemmet er den mest centrale, og den der har størst indflydelse på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det meget vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med forældrene om børnenes trivsel og læring. Vi skal sammen med forældrene afstemme gensidige forventninger til hinanden. Vi arbejder systematisk og fokuseret med vores forældresamarbejde. Vi vejleder forældrene om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling inden for deres personlige, motoriske, sociale, sproglige og kognitive udvikling. Vi har forventninger til forældrene om at holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i børnehaven”.

MT har udleveret 2 konkrete forslag til hvordan teksten i stedet kunne lyde.

En god snak om de 2 forslag og enighed om at det ene forslag var fint. Det arbejdes der videre med.

6.​ Årshjul med temaer 2024

Personalet har på P-møder haft snakke om hvilke temaer vi kunne arbejde med i 2024.

Jan: Sansning

Feb: Fastelavn

Mar: Sange, rim og remser

Apr: Køkkenhave

Maj: Trafik

Jun: Bondegården

Aug: Høst

Sep: Min krop

Okt: Halloween

Nov: Teater

Dec: Jul

7. ​Evt.

Anders forslår plant et træ. En fond som giver ting til foreninger, frivillige osv. Kan der plantes noget ved os? Hvert barn kunne få et træ måske? Kunne der plantes noget i børnehaven?

Næste møde bliver d. 9/1-23

Pædagogisk leder Formand

Mads Thomsen Anders Pedersen

​Forældrerådsmøde d. 19/9-2023

Deltagere: Mads, Nana, Anders, Jesper, Ditte og Jonna.

1.​Underskrivelse af tavshed erklæringer.

-​Der bliver kort orienteret mundtligt om reglerne for tavshedspligt i forbindelse med arbejdet i forældrerådet. Tavshedspligten gælder under og efter endt arbejde i rådet.

2.​Kort gennemgang af forældrerådets opgaver.

-​Mads gennemgår kort forældrerådets opgaver.

3.​Orientering af Mads

-​Budget – Der er 17.000 kr. tilbage.

-​Børnetal – Mads informere om børnetallet frem til 1/8-24 og med en opfordring om at, hvis man kender nogle som vil have børn i børnehaven, så få dem herop til en snak om rundvisning.

Vi oplever stor interesse fra børn som skal starte i 2024.

-​Pædagogisk dag d. 31/10 – opfordring til at barnet holder fri og forældre måske kan komme og hjælpe vikarer med at varetage opgaverne i børnehaven denne dag. Det er en vigtig dag for personalet og en mulighed for at arbejde i dybden med vores pædagogik.

-​Møde for personale, forældreråd og bestyrelse d. 12/10 – påmindelse om at få datoen i kalenderen.

-​Forældrekaffe d. 26/9 14-16 – Ditte kommer og hjælper 😊

4.​Ferier

-​En grundlæggende snak om ferielukket i nogle uger om året

Meldingen fra forældrerådet er at det er helt fair hvis det bliver skrevet i vores velkomstfolder omkring børnehaven. Informationen er tilgængelige inden man melder sit barn ind så man er klar over det.

-​Forældrerådet tror ikke på det forringer vores attraktivitet i forhold til andre børnehaver.

-​Et forslag om hvis der et år er en uge hvor nogle forældre har problemer med pasning at man måske kunne lave en legekalender – hvem kunne tænke sig at få besøg?

-​Der snakkes om hvordan vi får mere præcise tilbagemeldinger omkring behovet for pasning i ferien.

-​Måske vi kunne lave en visualisering efter ferieåret på hvad vi kunne have fået til børnehaven, i stedet for spildte personaletimer i forbindelse med ferie.

5.​Grundlæggende snak om hvordan vi sikre børnehaven og børnetallet

-​Hvordan bliver i opmærksomme på os?

-​Det vigtigste er gode anbefalinger fra andre forældre.

-​Brande sig på noget specielt, hvordan skiller vi os ude? Helt få konkrete ting. Anders nævner vi måske skal være en naturbørnehave da vi er meget ude.

-​Dele indhold på Facebook. Forældre kan dele til deres venner.

-​Dele det på andre sociale medier.

-​Ny reklamefilm i børnehøjde, børneinterview.

-​Rengøring trækker ned ved folk. Kan vi vende den om? Fortælle hvorfor vi gør det med fokus på fællesskabet og at være en aktiv del af sit barns børnehave 😊

6.​Børnenes hus og indretning af det.

Mads og Nana spørger ind til hvad tankerne var bag hytten.

Det tiltænkt som et naturværksted, kreativt udeværksted med maling, klippe klister og til at spise i.

Anders hører om det har noget ved hans arbejdsplads, som de ikke skal bruge.

Ditte undersøger noget om vi kan arve noget fra Zoo.

Anders undersøger muligheden for fondssøgning til indretning af børnenes hus. (Terrarier, forstørrelsesglas, plakater osv.

Jesper undersøger ved Lions om de vil støtte med noget.

Vil gerne have trukket strøm til hytten. MT spørger August far Martin.

7.​Evt.

Pandrup Skole skal ikke bruges mere. Kan man overtage eller købe noget af det gamle udendørs legetøj som ikke er helt gammelt – Ditte undersøger.

Fælles julefrokost for børn og personale – forældrerådet står at arrangere og invitere til julefrokost.

Jonna informerer om at der i skolebestyrelsen snakkes der meget økonomi, vuggestue og branding af vores sted i øjeblikket.

Nyt møde aftales til torsdag d. 9. november kl. 17.

Mads Thomsen

Pædagogisk leder

Anders Pedersen

Forældrerådsformand

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning