Vores Fokus

Ingstrup trivselsskole og -Børnehaves fokus områder
Trivselsskolens målsætning

Ingstrup Trivselsskole er en friskole som til hver en tid overholder regler og vedtægter fastsat af Undervisningsministeriet. En skole som lever op til folkeskolens formål. Trivsel: Det er et mål, at alle føler sig velkomne på Ingstrup Trivselsskole, og at elever og personale er glade for at komme i skole hver dag. Skolen vil i et positivt og engageret miljø tilbyde eleverne en tryg og harmonisk hverdag

Trivselsskolens værdier

Ingstrup Trivselsskole er en fri og uafhængig friskole, som bygger på det grundvig/koldske skolesyn. Med det det forstår vi følgende: Vi tror på, at ethvert barn er unikt og skal mødes der, hvor det er af voksne, som er nærværende og forpligtende tilstede. Vi tror på det forpligtende fællesskab. Elever, lærere og forældre er sammen om at skabe den bedste skole for alle elever. Vi tror på at motivation er en vigtig drivkraft for alle på skolen.

Børnehavens profil

Trivsel og udeliv er børnehavens nøgleord/varemærke. Vi vil i tråd med skolen have det mål, at alle føler sig velkomne i Trivselsbørnehaven, og at børn og personale er glade for at komme i børnehave hver dag. Børnehaven vil i et positivt og engageret miljø tilbyde børnene en tryg og harmonisk hverdag med leg, nærvær, udvikling og læring. Vi vil vægte et positivt og åbent samarbejde mellem hjem og børnehave.

Forældresamarbejde i Børnehaven

Her hos os er forældresamarbejdet en vigtig del af vores hverdag. Vi vægter åbenhed og ærlighed højt i forhold til jer forældre, så vi kan skabe et miljø, hvor vi på en positiv måde kan samarbejde til barnets fordel og udvikling. Vi sætter den daglige tætte dialog omkring børnene i højsædet, og I er altid velkomne til at deltage i dagligdagen.

Om os

Ingstrup Trivselsskole og -børnehave
Trivsel - faglighed - sundhed -

Trivsel: Alle børn skal føle glæde ved at gå i skole. God trivsel er en forudsætning for at lære og udvikle sig. Faglighed: Alle børn har forskellige måder at lære på. Hos os er klassekvotienten lav, hvilket giver os mulighed for at lære det enkelte barn godt at kende, så vi kan stille krav og udfordringer, der passer til barnet. Sundhed: Fysisk aktivitet giver sundere børn, som har større overskud til at lære og opbygge et godt selvværd.

  • Elevantal

    Skolen

  • Børn

    Børnehaven

  • Ansatte

    Lærere/pædagoger/sekretær/pedel

Personale

Susanne Dragsbæk Rasmussen
Susanne Dragsbæk Rasmussen
Leder af Ingstrup Trivselsskole og -børnehave
Sanne er uddannet fra Skårup Statsseminarium i 1995. Hun har både arbejdet som højskolelærer, friskolelærer og har senest været i folkeskolen. Sanne underviser i matematik, idræt og musik, og desuden forestår hun morgensang. Sanne bor i Saltum med sin kæreste og tre børn, og i sin fritid spiller hun en masse musik.
Malene Krogh
Malene Krogh
Viceskoleleder
Malene er uddannet fra UCN Hjørring i 1993 med dansk og engelsk som linjefag, som hun underviste i, i godt 18 år på Ingstrup Efterskole, inden hun kom til Trivselsskolen. Hun underviser i dansk, engelsk, kristendom og historie på Ingstrup Trivselsskole. Malene bor i Ingstrup med sin kæreste og to børn.
Agnete Rømer
Agnete Rømer
Lærer
Agnete er uddannet fra UCN Hjørring i 2014. Hun er oprindeligt uddannet indenfor salg og arbejdede i tre år som Area Manager for Nowaco. Agnete underviser i dansk, matematik, emnetimer og idræt på Ingstrup Trivselsskole. Hun bor i Vrå med sin mand og to børn
Anette Lukassen
Anette Lukassen
Lærer
Anette er uddannet lærer fra UCN Hjørring 2005 og har indtil juni 2017 undervist på Toftegaardsskolen i Jerslev. Anette bor på Gjøl med sin mand og deres tre børn. På Ingstrup Trivselsskole underviser Anette i fysik/kemi, geografi, biologi, idræt og matematik.
Birgitte Sande
Birgitte Sande
Lærer
Birgitte er uddannet lærer fra VIA University College og har tidligere undervist på en folkeskole, en efterskole og i en modtageklasse. Oprindelig har Birgitte en baggrund som korrespondent og oversætter. På Ingstrup Trivselsskole underviser hun i tysk, engelsk, spansk, dansk og emnefag. Hun bor i Aalborg med mand og to halvvoksne børn.
Frederik Majlund Christensen
Frederik Majlund Christensen
Lærer
Gitte Lis Thomsen
Gitte Lis Thomsen
Timelærer
Gitte er ansat på skolen som timelærer i håndarbejde. Gitte har arbejdet i mange år som autodidakt kunstner.
Helle Anna Libak
Helle Anna Libak
Pædagogmedhjælper
Helle Anna er sproglig student og har i mange år arbejdet som faglig sekretær og senere valgt til næstformand inden for dansk fagbevægelse. Hun er pædagogmedhjælper i børnehaven, Fritteren og vikar begge steder. Helle Anna bor i Ingstrup med sin mand.
Jette Nørgaard
Jette Nørgaard
Pædagog og lærer
Jette er uddannet fra UCN Hjørring i år 2000. Jette har siden arbejdet i både børnehave og SFO – de seneste mange år i Ingstrup Integrerede Institution som souschef. På Trivselsskolen er Jette lærer i indskolingen. Jette bor i Ingstrup med sin mand og to børn.
Jette Hosbond Klyver
Jette Hosbond Klyver
Sekretær
Lars Sønderby-Egebak
Lars Sønderby-Egebak
Pædagogmedhjælper
Line Breinholt Winther
Line Breinholt Winther
Pædagogmedhjælper
Lis Kristensen
Lis Kristensen
Pædagogmedhjælper
Mads Thomsen
Mads Thomsen
Pædagog
Mads blev færdiguddannet i 2017 fra UCN i Aalborg. Han bor i Aalborg med sin kæreste og deres søn
Mette O. Stougaard
Mette O. Stougaard
Lærer
Mette er uddannet fra Jelling Statsseminarium i 1998 og har siden været ansat på danske folkeskole samt tre år på en lille skole i Østgrønland. Derudover stod hun i to år for planlægning og afvikling af kreative aktiviteter i Skallerup Seaside Resort. Mette underviser i dansk, emnetimer, krea og historie.. Hun bor med sin mand og tre børn i Vrå.
Ole Pilgaard Rasmussen
Ole Pilgaard Rasmussen
Lærer
Ole er uddannet fra UCN Aalborg i år 2001 og var i 9 år ansat på Saltum Centralskole. Derefter var Ole sammen med sin kone et år på Grønland i Grønnedal. Ole underviser i matematik og idræt på Ingstrup Trivselsskole. Han bor i Ingstrup med sin kone og deres tre børn.
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Pedel

Nyheder & Aktiviteter

Månedsbrev

Sidste nyt fra Skole, Børnehaven og Udvalg

Trivselsløbet

Årets motionsløbet til fordel for Ingstrup Trivselsskole og -Børnehave

Udvalg

Udvalgene i gangsætter aktiviteter til fordel for Ingstrup Trivselsskole og -Børnehave

Kalender

Aktiviteter på skolen og i Børnehaven

Børnehavens Personale

Kontakt os