Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referater fra bestyrelsesmøder

Her er en oversigt over vores bestyrelsesmøder​

Referat af bestyrelsesmøde d. 06.12.2021

1.​ Nyt for skoleleder:

 • ​Alle ansatte skal vise Coronapas – alle er pt vaccinerede.
 • Nu får vi atter kompensation i tilfælde af, at der er ansatte, der er Coronasyge
 • Vi laver igen i år elev-julefrokost i klasserne, vi står stadig ude til morgensang.
 • LSE er sygemeldt på grund af Rosen
 • ​Agnete er kommet tilbage efter sin Corona-smitte
 • ​Lukas stopper d. 31.12. og Lasse stopper d. 26.1., og vi har ansat nye folk.
 • SR og MK tager på kursus to dage i januar
 • ​Vi har endnu ikke indkøbt VIGGO. Vi har lige brug for at undersøge, om der evt. måtte findes et system, der kan tale sammen med vores nuværende administrationssystem.
 • SR og MK henstiller til, at vi ikke afholder Nytårskur på grund af Corona-situationen.
 • Vi har modtaget en donation fra Mogens Ejnar Vejen. Han døde d. 11.11., og hans ønske stedet for at købe blomster til bisættelsen, ønskede han, at man kunne donere penge til Trivselsskolen.

2. ​Balancen godkendes.

 • Balancen gennemgås.

3.​Investeringer

 • Vi investerer i nye gulve på udvalgte arealer. Derudover laver vi et ekstra opbevaringsrum til vores Mooncars m.m. Yderligere laver vi nogle investeringer i forhold til at spare på elektriciteten. Ligeledes skal der opgraderes på Håndværk og Design fronten samt på idrætsfronten i forhold til nyt ”grej”.

4.Budget til godkendelse

 • Budgettet godkendes​

5.​Evt.

 • Stine og Sandra tager på bestyrelseskursus

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.9.2021

1.​ Nyt for skoleleder:

 • Gode lejrskoler. Vores børn får alle steder stor ros for at opføre sig pænt, når vi er ude. Fedt for både børn og voksne at være ude.
 • ​Der er kommet nye lamper i Fritteren med lysdæmpere, så der kan skabes med hygge – og spares på elektriciteten.
 • ​I forhold til jubilæet lyder tilbagemeldingerne på, at det var en god dag. Personalet fik et lørdagstillæg.
 • ​Vi er i gang med at indhente tilbud fra tre forskellige gulvfirmaer i forhold til at få lagt flere nye gulve i nogle klasseværelser og en gang.
 • ​Der er jobsamtale til stillingen i børnehaven tirsdag d. 28. kl. 14.00. Medlemmer af bestyrelsen er velkommen til at deltage.
 • ​Vores tilsynsførende Mogens Gerløv er indkaldt til generalforsamlingen, og Ole Nørgaard er ordstyrer.
 • ​Bestyrelsen godkender Sanne og Malenes lønaftale.
 • ​Sanne skriver evt. mails ud til bestyrelsen ang. nye investeringer. Der er generalforsamling i oktober og derefter først møde d. 6. december, så derfor bliver der evt. sendt mails.

2. ​Balancen godkendes.

3. ​Forvaltningsmålene gennemgås og redigeres.

4. ​I forhold til generalforsamling er Louise, Sandra og Eva på valg. De ønsker alle tre at genopstille. Frederik er referent til mødet. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. Der serveres sodavand.

5. ​D. 7. november har vi andespil. Ole Rasmussen finder nogen til at hjælpe med at stille op og andre praktiske ting.

6. ​Evt.

 • ​Årshjulet gennemgås.​

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.8.2021

1.​ Velkommen til årets første bestyrelsesmøde. Tavshedspligten indskærpes.

​2. Nyt fra skolelederen:

 • ​Vi er startet op med fire nye elever samt tolv 0. klasser
 • De to nye PR-film er blevet vel modtaget
 • Fantastisk, at alle elever må være på alle områder igen og må lege sammen på tværs af klasserne
 • Vi søger snart en ny pædagog til børnehaven. Vi undersøger de nye minimumsnormeringer.
 • I forbindelse med de voldsomme regnskyl har vi haft vandskader diverse steder på matriklen. Kommunen har kigget op skaderne og nogle af dem er i færd med udbedring. Vi har ad omveje fået taget dronebilleder af skolens tage, og de er tilgået kommunen, som laver midlertidige forbedringer.
 • ​Forslag om samarbejde med børnehaven i Vester Hjermitslev.
 • Helle Anna er faldet og har pådraget sig en

​3. ​Pedeltimer:

 • Vi har udfordringer i forhold til at få vores pedeltimer til at slå til og kunne derfor godt tænke os et par timer ekstra om ugen især i forhold til vedligehold af bede og skolens udendørs områder.

4. ​Investeringer:

 • Sanne foreslår, at der bliver lavet investeringer på forskellige områder i dette skoleår. Der tages fat på nogle af de ting, der blev sat på standby under Coronaen: Flere nye gulve, nye ipads til indskolingen, nye lamper til fritteren m.m.

5. ​Vi undersøger muligheden for at få et intra-system, så det bliver nemmere for os at overholde GDPR lovgivningen. Foreløbigt har vi kig på systemet, VIGGO. Der skal udarbejdes arbejdsprocedure i forhold til vores omgang med personfølsomme data.

6. ​Generalforsamling afholdes d. 7. oktober kl. 18.30.

7. ​Arbejdsopgaver til 10-års jubilæum forklares og fordeles. Vi mangler stadig forældre til boderne.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.5.2021

1.​Nyt fra skoleleder:

 • Vi er pt 110 elever 😊 Vi har en hel del søgning især på 4. klasse – vi har desværre måttet afvise dem. Vi har ikke kapacitet til at starte flere klasser.
 • Det er gået godt med at få alle børn i skole igen.
 • Vores testsituation er fin – det går hurtigt. Desværre er en af poderne blevet taget fra os, så nu kommer testene til at strække sig over længere tid. Lidt øv!
 • ​Line Funch er blevet ansat som lærer pr. 1.8. og skal derfor træde ud af bestyrelsen. Eva tager kontakt til Sandra, som er 1. suppleant.
 • ​Balancen præsenteres og godkendes.

​​

2.​Jette Løn

 • Sanne finder løntrin og andre informationer til næste gang.

3.​10-års jubilæum

Vores 10-års jubilæum skal afholdes d. 28. august kl. 10-16. Sanne skitserer de forskellige aktiviteter. Der skal desuden kunne købes mad, slik og is. P.g.a. Coronaen kan vi desværre ikke invitere hele byen – vi vil senere på året – evt. i forbindelse med Skolegårdsrock lave et jubilæumsarrangement for byen. Eva står for indkøb og organisering af salg af pølser. Jonna og Louise står for vagtplan samt bestilling af slik og slush ice, og Sven Aksel står for bestilling og salg af dåse-øl og dåse-sodavand. Tanja henter karavane. Line og Stine står for kage. Stine har talt med diverse aviser, TV-Nord etc. Malene sørger for bespisning af Mogens Gade og Ole Nørgaard. 

4.​Arbejdsbeskrivelser skoleleder/viceskoleleder

 • Sanne, Jette HK og Malene prøver hver især at lave en jobbeskrivelse. Det gør de inden efterårsferien og sætter sig med Eva.

5.​Evt.

 • Tanja har været til møde i Liv i By og Skole – Malene spørger børnehave og Fritterbørn og vender tilbage til Tanja.
 • ​Sven Aksel foreslår at sørge Nordea Fonden – Eva spørger, om han vil forsøge at søge.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.4.2021

1.​Gennemgang af regnskab ved revisor

Regnskabet gennemgås af revisor, og der er ros for regnskabsudførelsen og økonomistyringen. Regnskabet godkendes herefter af bestyrelsen.

2.​Nyt fra skoleleder

Elevsituation: 110 elever indskrevet

Rengøring: Vi har fået lidt tilskud til den ekstra rengøring, nemlig 12200 kr.

Tilskud: Undervisningsministeriet har afsat et beløb til et undervisningsløft i forbindelse med Covid-19 – vi kender endnu ikke beløbet.

Restriktioner: Vi er tilfreds med den nuværende undervisningsstuktur – vi er glade for at se elever mere. Vi har stor opmærksomhed på sårbare børn.

10-års jubilæum: Jubilæet kommer til at foregå på sportspladsen omkring Multibanen. Der bliver sat telte op og rigget lyd til så der kan være taler og sang. Mogens Gade holder åbningstale. Der vil i løbet af dagen være to fællesarrangementer. Der skal være telte til mad, drikke, is/slik. Disse står forældre og bestyrelse for. Stine står for PR.

3.​Gennemgang af balance:

Balancen er gennemgået uden bemærkninger.

4.​Pædagogstilling:

Efter sommerferien slår vi en 50% pædagogstilling op i børnehaven.

5.Generalforsamling:

Generalforsamlingen udskydes grundet Covid-19 til efteråret 2021.

6.​Multihal:

Der arbejdes fortsat på en Multihal, og der er en tilkendegivelse fra skolens bestyrelse om, at skolen fortsat er med i arbejdet om denne.

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.12.2020

1. Nyt fra skoleleder

 • Vi har foreløbigt haft en god december måned, selvom den er anderledes end vanligt. Sidste skoledag laver vi varm kakao på bål og uddeler boller til alle børn. Kirkegangen bliver erstattet af en on-line tale fra Katrine. Tanja laver mad til alle børn
 • Sanne har fornyet vores erhvervsforsikring
 • Ny elev, Mille, til 3. klasse – starter 4. januar
 • Vi får nye vinduer i underetagen ud mod skolegården – hurraaaaaaa!

2. Balance

 • Balancen gennemgås. Sven Aksel får ”budgetlæsnings-kursus” af Sanne/Jette.

3. Oplæg til budget

 • Sanne informerer om feriepengeforpligtelser
 • Budgetforudsætningerne for 20/21 gennemgås. Vi har bl.a. budgetteret med ”Corona-rengøring” hele næste år.
 • Budgetforudsætninger godkendes

4. Ingstrup Kulturhus

 • Bestyrelsen bakker op om det videre arbejde med Ingstrup Kulturhus.

5. Åben i Fritter i uge 42

 • Der er kun efterspørgsel fra to familier, og det anses for at være for lidt til at ændre åbningstiderne.

6.Evt.

 • Intet​

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.10.2020

1. ​Valg af tilsynsførende:

-​Mogens Gjerlev genvælges i endnu to år.

2.​ Nyt fra skoleleder

 • Sanne byder velkommen til bestyrelsen i almindelighed og nye medlemmer i særdeleshed.
 • Vi går stadig i skole med Corona, og efter omstændighederne går det godt. Vi har stadig ekstra rengøring, og der sprittes/vaskes hænder hyppigt og luftes ud hver time. Nogle af vores grundlæggende værdier er selvfølgelig sat på prøve, men vi føler, at der på trods af alt er god trivsel både blandt børn og medarbejdere.
 • ​Vi får separatkloakeret i øjeblikket, og det projekt skulle være færdigt til december.

3.​ Balancen

Pga. sygdom i administrationen skal balancen tages med et vist forbehold. På trods af store udgifter til ekstra rengøring og rengøringsmidler, ser budgettet fornuftigt ud, efter at vi har udskudt flere planlagte projekter.

4.​ Oplæg til lønpolitik for skolens ledere

Bestyrelsen godkender formuleringen til lønpolitikkens rammer.

5.​ Budgetforudsætninger i 2021

​Når Sanne og Jette tager på budgetkursus, er vi pga. Corona-udgifter nødt til at udskyde nogle af de ønskede/planlagte projekter.

6.​ Videoproduktion

Bestyrelsen godkender en produktion af to reklamefilm om henholdsvis skole og børnehave.

7. ​Fritter åben i uge 42

​I næste månedsbrev undersøger vi behovet for åben Fritter i uge 42.

8.​ Nyt fra børnehaven

-​Maibrit arbejder i øjeblikket med det pædagogiske grundlag. Jonna og Louise har indstillet børnehaven til ”Årets Dagtilbud”.

9.​ Bestyrelsesudvalg

 • PR-udvalg: Line og Stine
 • Børnehaveudvalg: Jonna

10.​ Evt.

Der vil blive mulighed for at bestille hoodies snarest muligt.​​

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. august 2020

Nyt fra skoleleder

 • Sanne fortæller, at vi foreløbigt er kommet godt igennem Coronaperioden. Både forældre, børn og personale har været samarbejdsvillige og omstillingsparate, hvilket har været så skønt at opleve.​

 • I forhold til PR skal vi fortsat lave reklame på FB og Instagram. Derudover har vi genoptaget kontakten med Lotte Kande, så vi satser på at lave en reklamevideo her i efteråret. Derudover skal vi igen blive gode til at reklamere i lokalavisen.
  ​ 

 • På personalesiden har vi fået to pædagogmedhjælpere: Lukas og Victoria. Som vikar for Helle har vi fået Kirsten, som er en erfaren pædagog.

 • Vi bruger voldsomt mange penge på rengøringsmidler og rengøringshjælp.
  ​ 

 • Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst. Sanne skal på kursus i arbejdsmiljø sidst i august. Vi har i forvejen Mads, som arbejdsmiljøkonsulent.
  ​ 

 • Vi er nødt til at aflyse skolefest, andespil og Julebazar. Det kunne være super fedt at lave en eller anden form for ”sammen-hver-for-sig-arrangement”. Hvis vi skal det, skal det gribes af nogen fra bestyrelsen eller forældrekredsen, for skolens ansatte har ikke ressourcerne i øjeblikket.​

Vi skifter revisionsfirma
​Vi har fået et fordelagtigt tilbud fra Brandt Revision.

Generalforsamling

I forhold til Generalforsamlingen står bestyrelsen for afviklingen af den. Mogens Gjerløv aflægger tilsynsførendes rapport, og BDO-revision gennemgår regnskabet. Vi sender snarest muligt en mail ud med information til forældre. Personalet opfordres til kun af sende Maibritt, Anette og Mads.
​ 

Investeringsplan

Investeringsplanen bliver pga. Corona ikke overholdt. Når vi har et overblik over vores udgifter i forbindelse med den, genoptager vi vores projekter.
​ 

Lønforhandling
​Sanne har startet med lønforhandlingerne med lærerne.

Nyt fra børnehaven
​Jonna bliver ved med at være bindeled til børnehaven. Børnehavens festival er udsat. SE-pengene til naturværkstedet kan overføres til foråret.
​ 

Udendørs fitness redskaber

Mulighed for udendørs fitness redskaber i samarbejde med sportsforeningen? Vi spørger skoleeleverne, hvad de kunne tænke sig af udendørs redskaber. Sven Aksel tager derefter kontakt med sportsforeningen.

Referat af seneste bestyrelsesmøde

Nyt fra skoleleder

 • Vi har haft besøg af Mammen Friskole, som gerne vil vide noget om, hvad vi gør i forhold til trivsel samt samlæsning og holddeling i indskoling. Dejligt besøg og skønt at vise skolen frem.
 • Sophie er blevet spurgt, om hun vil være her et år mere og lige nu ser det ud til, at hun bliver.
 • Jacob har en svær lungebetændelse og er minimum sygemeldt til og med uge 8.
 • Andreas bliver vikar mens Frederik er på barsel.
 • Vi har haft et nyt møde ang. Multihallen – kirken og forsamlingshuset har også vist stor interesse.
 • Kommunen har lavet en udregning på et evt. nyt klasselokale på vores loft. Vi arbejder videre med sagen.

Gennemgang af balance

 • Balancen gennemgås.

Daglig rengøring

 • Der bevilliges 2 timer ekstra om ugen til rengøring af toiletter og gange

Handlingsplan for hvordan de sociale klausuler opnås

 • Vi skal nu ikke kun lave sociale klausuler, men også lave en handlingsplan for disse klausuler.

Underskrivning forvaltningsmål

 • Hvert år i februar følger bestyrelsen op på forvaltningsmålene.

Nye støvsugere

 • Vi får Thomas til at reparere de støvsugere, vi har og beder ham om at tjekke dem hver 14. dag.

Personalehåndbog

 • Personalehåndbogen er blevet opdateret.

Lønramme lærer / ledere

 • Sanne skal i gang med lønforhandlinger med lærernes TR.

Evt.

 • Byggetilladelsen til Bålhytten i børnehaven er kommet, og Stine og Jonna søger fonde til selve bygningen.
 • Jonna og Tina arbejder i forbindelse med LOOP på at lave en velkomstpakke til nye tilflyttere. Skolen deltager.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020

Nyt fra skoleleder

 • ​Tak for hyggelig sammenkomst ved Nytårstaflet. Alle medarbejdere er glade for formen på sammenkomsten og super glade for de flotte ord og gaver fra bestyrelsen.
 • ​Vi er lige nu på 108 elever. Ved skoleindskrivningen er der indmeldt 8 elever i 0. klasse 2020/21.
 • ​Frederik skal på barsel i 7 uger, og Andreas er ansat i hans vikariat.
 • ​Vi har fået 10.000 kr. fra Liv i By og Skole til Skolegårdsrock.
 • ​Jette HK og Sanne går i gang med at lave dokumenter klar til revisoren.
 • Til næste bestyrelsesmøde skal lønforhandlinger på som punkt
 • ​Personalehåndbogen skal opdateres. Sanne og Malene laver et forslag til revideret udgave, som de præsenterer for Anette, hvorefter den kan præsenteres for bestyrelsen.

Balance

 • ​I forhold til sidste års regnskab, ser det ud til, at vi kommer ud med et overskud.​

Revisor

 • ​Revisorfremlæggelse d. 1. april kl. 17.15 med efterfølgende bestyrelsesmøde.
 • ​Generalforsamling d. 21.4. kl. 19.00

Multihal

 • ​Torsdag d. 16. januar afholder Ingstrup Multihal møde. Her deltager udover skolen, forsamlingshuset, pensionistforeningen, kirken og muligvis efterskolen.

Skolegårdsrock

 • ​Vi skal have lejet en pavillon hos Nordjysk Teltudlejning.
 • ​Tanja vil gerne lave kartoffelsalat og frikadeller, som vi kunne sælge i en 30 minutters periode.

Nyt klasselokale

 • ​Sanne har rettet henvendelse til kommunen ang. det nye klasselokale. Vi afventer svar på, hvorvidt de vil stå som bygherre på det pågældende lokale.

Generalforsamling

 • ​Husk at indkomne forslag skal være skolen i hænde senest 1. februar.

Referat of bestyrelsesmøde d. 20 November 2019

​1.​Nyt fra skoleleder: Fejre koblingsprocent

 • Sanne har afholdt de fleste MUS samtaler. Uformel refleksiv snak uden referat. Glade medarbejdere.
 • Kloak i stykker i køkkenet. Slamsugning af en fedttank i skolegården. Hakkede op i et rør under et køkkenskab og fik skiftet et stykke. Kommunen dækker udgift.
 • I børnehaven skæres 100 pr. barn i tilskud i december og pr. januar stiger de igen med 150.
 • Børnehaven beder om nye cykler, dem får de.
 • Ang. ansøgning om tilskud på 10.000 til skolegårdrock intet nyt endnu fra kommunen.
 • Nyt gulv i lærerforberedelse.
 • Vi har fået endnu en bank, Kronjylland.
 • Vi får en ny pige i 7.klasse. Nu er der 18 elever i syvende.

2.​Gennemgang af balancen

 • Balance godkendt​

3.​Tillæg til generalforsamlings-referat:

 • Konstituering
 • Forslag at det er sekretæren skriver referat.

4.​PR – Pris på video

 • Blokhus medier 2 film a 20 sekunder til 11.000 til foråret. Vi bestiller dem.

5.​Godkendelse af budget

 • Godkendt med etablering af klasseloftslokale, og derved er underskuddet på -417.129

6.​Gennemgang og godkendelse af forvaltningsmål.

 • Det er godkendt

7.​Skolekreds status

 • 22 medlemmer. De har en stemme pr. betaling. Det er sat på årshjulet.

Evt. Skriv i månedsbrevet i januar og bed om indkomne forslag til generalforsamling og til støttekredsen​

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. Oktober 2019

1.​ Nyt fra skoleleder

 • ​Emneugen inden efterårsferien forløb godt. I forbindelse med undervisningen var alle elever ”forbi” alle lærere, hvilket var super. Dagsudflugten til Råbjerg Mile, Skagens Kunstmuseum og Grenen var et hit.
 • Jammerbugt Kommune sætter tilskuddet til børnehaver ned.
 • ​Vi venter med spænding på fastsættelse af koblingsprocenten. Lige nu ønsker Socialdemokratiet en koblingsprocent på 71, men vi håber på, at de øvrige partier kan forhandle sig frem til en højere procent.
 • Undervisningsministeriet har godkendt vores regnskab.
 • ​Sanne, Louise og Line har været på bestyrelseskursus, hvilket var godt og oplysende.

2. ​Gennemgang af balance

 • Balancen godkendes.

3. ​Forslag til investeringsplan

 • Sanne gennemgår de nuværende forvaltningsmål, og de genformuleres på næste bestyrelsesmøde.

4.​ Danaweb/PR

 • Danaweb, som står for vores hjemmeside, kan tilbyde at lave en søgemaskineoptimering.
 • ​Der indhentes tilbud på reklamefilm
 • ​Der er indhentet tilbud på radiospots
 • Til næste bestyrelsesmøde tages en beslutning om PR

5. ​Forældreengagement

 • Vi mangler folk til vores udvalg. Hvordan får vi flere forældre til at melde sig? Det er vigtigt, at opgaverne bliver meget konkret beskrevet, så folk kan overskue dem. Når vi ”annoncere” efter folk til fx julebazar, sendes en udspecificeret plan ud. Pengene fra de forskellige arrangementer skal øremærkes, så forældrekredsen altid ved, hvad pengene går til.

6.​ Nyt fra Børnehaven

 • Der er blevet valgt et nyt forældreråd

 • Øveskolen er startet i dag

7.​ Skolekreds

 • Malene skriver en kort mail, som Jette sender ud til de eksisterende medlemmer. Malene skriver et kort brev/reklame, som husstandsopdeles.

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2019

1.​Nyt fra skoleleder

 • ​Før ferien fik vi kritisk mail fra vikarkassen, fordi vi havde brugt mange vikartimer. Sanne lavede en redegørelse, som påviste, at det høje fravær skyldtes Sannes knæ + Agnetes barsel.
 • ​Vi har haft godt opstartsarrangement med personalet med foredrag ved Ann E. Knudsen og efterfølgende fællesspisning.
 • ​Vi er 107 skoleelever nu, Magda rejser d. 15.9., 32 elever i Fritteren.
 • ​Sophie Aaya er ansat som pædagogmedhjælper.
 • ​Vi har haft legepladsinspektion, og vi fik nogle få anmærkninger, men ikke noget af betydning.
 • ​Forarbejdet til Vedligeholdelsesdag er gået i gang.
 • ​Lejrskolerne i den forgangne uge er gået rigtigt godt.
 • ​Vi har haft vandskade i gymnastiksalen, men tiltag er lavet i forhold til at forhindre, det sker igen: Ny nivellering af indkørsel ved gymnastiksal samt rensning af tagrender.

2.​Gennemgang af balance

 • ​Den reviderede balance godkendes.

3.​Forslag til investeringsplan

 • ​Sanne redegør for de ønsker, der er til investeringer. Til det kommende år indeholder de bl.a. udskiftning af flere gulve, bålhytte til børnehaven (næste år), træterrasse i skolegård (er sat i værk), materialer til naturfag. Det giver samlet set en investering på ca. 330.000 kr. Hertil kommer et akut ønske om at omdanne kopirummet til et kombineret forberedelsesrum/sekretærkontor. Der bliver umiddelbart givet grønt lys til med det samme at gå i gang med kopirum og indkøb af naturfagsmaterialer

4.​PR-plan

 • ​Bo undersøger prisen på en radioreklame, Sanne undersøger busreklame, Malene tjekker filmpris hos Delsted.

5.​Budgetkursus

 • ​Sanne og Jette HK tager på budgetkursus i slutningen af oktober.

6.​Plan for forhandling ang. forlængelse af lejekontrakt

 • ​Vi udskyder forhandlingerne lidt, idet lejekontrakten først udløber i 2024.

7.​Bestyrelsens roller

 • ​Sanne minder om tavshedspligt, diplomatisk sans osv., når man er medlem af bestyrelsen. Husk at man, når man taler med andre, i første omgang er bestyrelsesmedlem og ikke forælder. Man lytter og bringer med tilbage til bestyrelsen uden først at tage stilling som enkeltperson.

8.​Madpolitik

Tanja er blevet kontaktet af flere forældre, der ikke kan finde den røde tråd mellem børnehavens og skolens madpolitik. Jonna tager punktet med til næste forældreråd. I forhold til madpakketid skriver Sanne og Malene en forældremail, hvori det fortælles, at vi i den kommende tid har fokus på madpakker: At børnene får taget deres madpakker op, at de spiser, og at de efter de ti minutter tager deres resterende mad med ud i skolegården.​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning