Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referater fra bestyrelsesmøder

Her er en oversigt over vores bestyrelsesmøder​

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.5.2024

1.​ Nyt fra Børnehaven, plus ønsker fra børnehaven

Personalet i børnehave har lavet flere opgraderinger på indemiljøet. Til at færdiggøre processen ønsker de sig nogle ting, som præsenteres. Vi går i gang med fondssøgning til de ønskede ting.

2.​ Nyt fra skoleleder

-​Christian har været på AMR-kursus, og der var megen god inspiration at hente.

-​Mads og Malene har været afsted på skemakursus.

-​Det lykkedes ikke at få ansat en PAW til børnehaven, så vi har været så heldig at få Rikke Christiansen ansat i stedet.

-​Anne Wraae, ny tilsynsførende, er klar til at starte.

-​Der er fuld gang i afgangsprøverne.

-​Vi får snart besøg af Klejtrup Musikefterskole og samme dag er der bukkepral med rundstykker til alle.

-​Eleverne øver sig i at synge for til fællessang til Børne- og Ungefestival.

-​Det er stadig fint med onsdagskaffe til støttekreds.

-​Det nye ventemodul i Fritteren er introduceret i dag.

​​

3.​ Gennemgang af balance

-​Dansk skoledata har lavet en fejl, så derfor præsenteres der ikke en balance denne gang.

4.​ Skemakursus status

-​Det er meget fint at være på skemakursus, hvor der er ro og koncentration til at arbejde. Der skal kigges på, hvordan vi dække 10-12 timer i Fritteren og noget tilsvarende i børnehaven.

5.​ Status fra børns vilkår forløb og materiale

-​Mette og 4./5. klasse har haft besøg af en underviser fra Børns Vilkår for at teste, om det kunne være noget for os at købe noget undervisning derfra.

6.​ Evaluering generalforsamling.

-Vi overvejer, hvordan vi kan skabe mere opmærksomhed omkring generalforsamlingen.

7.​ Børnehavens vedtægter.

Jonna og Mads har kigget på børnehavens vedtægter og har opdateret disse.

8. ​Støttekreds - medlemskab i forhold til stemmeret og til at kunne stille op til bestyrelsen. Skal der ændres i vedtægter?

-​Til næste generalforsamling stilles det som forslag, at man skal have været medlem at støttekredsen i tre måneder, inden man kan stille op til generalforsamlingen.

9.​ Skolepengestigning

-​Pr. 1.1. 25. stiger skolepenge med 975 kr. for første barn og 560 kr. for andet barn. Efterfølgende børn er stadig gratis.

10.​ Opgavefordeling hvem gør hvad?

-​GDPR (Tina), støttekreds (Eva), børnehave (Jonna), fondsøgninger (Jonna), hovedrengøring (Anders, Lars), tilladelser (Jonna), PR (Stine) vedligeholdelsesdag (SA, Thomas) Sponsorater (Jens-Peter), 2 x fællesspisning (Lars), julebazar (JetteN og KennethD)

11. ​PR-børne og ungefestival

-​Plakater ophænges. Eva = Løkken, Jens-Peter = Grønhøj, Jonna = Vrensted, Tina = Vester Hjermitslev, Anders = Jetsmarkhallen, Lars = Pandrup/Kaas, Malene = Saltum

12. ​Forslag fra støtteforening om forældre som medlemmer og ikke kun det grå guld.

-​Vi sørger for at uddele indmeldelsesblanketter, når børn bliver indmeldt i børnehave og skole.

-​Støttekredsen vil gerne være med til at planlægge/udføre julebazar.

13.​ Kursus nye bestyrelsesmedlemmer

-​Det er pt ingen kurser i nærheden, men det kommer der formentlig snart.

Evt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.4.2024

Gennemgang af regnskab

·​Tina Revisor gennemgår årsregnskabet.

·​Resultatet er som forventet, der er styr på tingene og ingen bemærkninger.

Nyt fra skoleleder

·​Vi har været til huslejeforhandlinger med kommunen, men de er endnu ikke afsluttet.

·​I børnehave har vi ansat en pædagogisk assistens, Mathilde, i et par måneder.

·​Kæphestebanen er sat op – stor tak til Ditte, Brian og Rie.

·​Det er super fint med det månedlige besøg af støttekredsmedlemmer.

·​Vi får ikke hjælp af PPR resten af dette skoleår, idet de har så mange børn på venteliste, at de ikke kan tage flere børn ind nu.​

Gennemgang af balance

Balancen kan ikke gå rundt før årsregnskabet er helt afsluttet.

Børns Vilkår

Christian har en idé om, at Trivselsskolen kunne deltage i Børns Vilkårs Trivselsforløb. Vi afprøver i første omgang nogle af de gratis forløb og undersøger nærmere.

Nyt fra børnehaven

·​Der er pt 19 børn i børnehaven og yderligere 3 på vej.

·​Der arbejdes videre med læringsrum

·​Det nye personale tager i den grad ejerskab for børnehaven

·​Jonna og Mads er ved at kigge på vedtægterne, som snart er klar til at blive godkendt i bestyrelsen.​​

Priser børnehave, skole, fritter

·​Christian fremlægger sit nye forslag om prisregulering i skole, børnehave og fritter.

·​Skolepengene indeksreguleres hvert år pr. 1. januar – vi tænker.

·​Børnehavens priser vil matche de kommunale og være med 11 måneders betaling- vedtages.

·​I SFO oprettes et ”vente-på-større-søskende-modul” – vedtaget.​

Fonde

·​Jonna sidder med et ret stort projekt udarbejdet af Jette N. og Anette.

·​Jonna har brug for en fondssøgningsmakker.

·​Vi håber, at en af de nye bestyrelsesmedlemmer vil melde sig​

Kort om Børne- og Ungefestival

·​Der skulle være styr på det meste​

Generalforsamling – hvem gør hvad?

·​Generalforsamlingen er varslet og offentliggjort

·​Tove Dohn kommer og laver et oplæg

·​Jens Peter bestiller kage

·​Jette er referent

·​Eleverne stiller borde og stole frem

·​Stemmesedler og stemmetællere = Anette og Jette N

·​Revisor-Tina kommer på skærm

·​Malene tjekker sodavand

Evt.

·​Inger foreslår en børnelæsekreds i skolen

·​Inger foreslår en person udefra, der kommer og læser med førskolebørne fx en gang om måneden.

·​Jens Peter ønsker sig en makker til at søge sponsorer og har også en idé til en sponsorforening.​

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 11.3.24

Nyt fra Skoleleder:

·​Vi er glade for de nye medlemmer af medarbejderstaben, Sisse (skole) og Mette (børnehave).

·​Skemaet for næste år er færdigt. Der bliver kommunikeret ud til forældre, når alt er faldet på plads, og det er det ikke før sidst i dette skoleår.

·​Christian har haft besøg af nogle fra skolekredsen. Der blev spist rundstykker, snakket og vist frem både i skole og børnehave. Eleverne var gode til at fortælle, hvad de lavede i de forskellige grupper. Mads orienterede om børnehaven. God oplevelse for alle. Vi håber, der kommer flere besøg i næste måned.

·​Christian har været ude og lave et oplæg om skolen og børnehaven for Lions.

·​Christian har haft møde med Kæphestegruppen.

·​Vi taler om at forlænge skolefesten med et kvarter i forhold til at lave lidt underholdning.

Gennemgang af balance:

·​Balancen gennemgås.

Status Christian

·​Christian trapper stadig op i tid. Efter sommerferien er han på fuld tid.

Børns Vilkår

·​Vi har kontakt til Børns Vilkår, i forhold til vores trivsels- og fællesskabsdel. Det undersøges om deres undervisningsmodul/foredrag skal være en del af vores dagligdag.

Vuggestue fra sidste bestyrelsesmøde

·​Intet nyt fra udvalget, men bestyrelsen vælger at arbejde videre med Sven Aksel versionen.

Fritter, bus-venteordning

·​Vi har nogle elever, der venter fra kl. 13.00-13.45 på deres ældre søskende, og det kan være en anelse problematisk i forhold til Fritterbørn og personale. Derfor arbejdes der på et tilbud om et ventemodul.

Online Skole

·​Der tænkes over, hvorvidt det kan hjælpe nogle af de børn, der har svært ved at komme i skole.

Projektgruppe og fondssøgning

·​Alle der ønsker at arbejde med et projekt/fondsøgning skal tale med Christian, som tager det med til bestyrelsen for evt. godkendelse.

·​P.t. er der gang i fondsøgning til en sanse-oplevelses have. Derudover søges et grundlovsprojekt.

Børne- og ungefestival

·​Hvem står for hvad til børne- og ungefestival? Sven Aksel – øl/sodavand, Eva – is, Jonna – kaffe/kage, Jens Peter - hente pavilloner, Tina + nyt bestyrelsesmedlem – slikdamen. Jonna - bevilling

Sangbøger og musikaften, når den nye sangbog udkommer

·​Sanne er med i et sangbogsudvalg, som laver en ny friskolesangbog. Vi satser på at lave et arrangement i den forbindelse sammen med Sanne.

Julebasar

·​Vi vil gerne have et udvalg, der arbejder med et julearrangement. Bestyrelsen sender en forespørgsel ud.

Børnehave tillæg til vedtægter

·​Jonna har kigget på børnehavens vedtægter. Der er lavet et bilag, som herefter skal høres af forældrerådet og godkendes af bestyrelsen.

Generalforsamling, orientering tilsynsførende

·​Mogens Gjerløv kommer for sidste gang, og herefter overtager Anne Vraa.

Evt.

·​Jonna var oppe og gøre rent i den gamle skole i fredags, hvor der var ekstremt rodet. Hun opfordrer til, at der bliver skrevet hjem til forældrene i de aktuelle klasser. Derudover skal Thomas-Pedel sørge for at tjekke støvsugerne med jævnere mellemrum, end han gør nu. Lærerne skærper rengøringstjekket i den gamle skole.

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.1.24

1.​Nyt fra Skoleleder

-​Personale, bestyrelse og forældreråd har haft et godt nytårstaffel. Det er skønt med et fællesskab på tværs af grupperinger.

-​Der er ansat barselsvikarer for både Frederik og Nana. Begge søde og kvalificerede ansøgere.

-​Børnehaven har tilgang, og der er lagt ekstra personaletimer i.

-​Tilgang til støttekredsen. Vi deler også støttekredsanmodninger ud til byens Damefest. Derudover skal Christian ud at holde foredrag for Lions.

-​Det var overordnet en succes at sende 8./9. klasse til Air Wing Transport Aalborg.

-​I øjeblikket går vi penge ind til Danmarksindsamling.

-​I forhold til husleje fastholdes den nuværende husleje endnu et år, og herefter ændres betingelserne.

2.​Gennemgang af balance

-​Balancen gennemgås og godkendes

3.​Snak om reduktionsrunde, konsekvenser af opsigelser, budget udsigter, børnetal og justering i forhold til dette.

-​Christian fremlægger de tanker, han har gjort sig i forbindelse med de ovennævnte emner. Et faldende børnetal gør, at der skal foretages justeringer.

4.​Godkendelse af budget

-​Christian gennemgår præmisserne for de næste års budgetter, og budgettet godkendes.

5.​Inspirations- og orienteringsmøde

-​D. 27. februar inviteres til orienteringsmøde. Der er nu 12 år siden, at vores skole startede, og vi har brug for at høre, hvad de nuværende forældre tænker om friskole og derudover præsentere nogle af alle de tiltag, der er. Derudover kommer Tove Dohn fra Friskoleforeningen og fortæller om, hvad en friskole er. Der nedsættes et udvalg: Christian, Tina og Eva.

6.​Generalforsamling

-​MK sender en besked ud til forældre og støttekredsmedlemmer ang. evt. forslag til dagsorden. De skal være modtaget senest d. 1.2.24

7.​Deltidspladsfritter

-​Bestyrelsen henviser til de kommunale takster, som for 2024 ser således ud: Fuldtidsplads kr. 1745,- eftermiddagsplads kr. 1309,- og morgenplads kr. 436,- Vores morgenfritter er gratis, og eftermiddagsfritteren koster kun kr. 800,-

Referat af bestyrelsesmøde

1.Nyt fra Skoleleder

-Lars stopper d. 31.12.23. Der er planer for, hvordan han bliver erstattet.

-Frederik og Nana skal have barselsorlov – deres vikarstillinger er slået op.

-Der har været pædagogisk tilsyn i børnehave. Der er rigtigt mange gode ting – en anerkendende tilgang, positiv stemning mellem børn, voksne og forældre, fantastisk legeplads m.m. Der skal være fokus på de indendørs legemiljøer. Det er et felt, som vi selv er opmærksomme på.

-Vi har fået penge fra Sol og Strand samt Sparekassen Danmarks Fond til nye vandautomater. De er indkøbt og ankommet.

-Vi har fået penge fra Lions til nye undervisningsmøbler i 0./1. klasse – de er indkøbt og ankommet.

-Vi har fået penge fra Friluftsrådet til to kæphestespringbaner og beplantning. Vi glæder os til at se den etableret og taget i brug.

-Vi har haft tre lærerstuderende fra UCN Nordjylland, som har været fantastisk dygtige og initiativrige. De har været meget glade for at være her og har stor ros til både børn, personale og skole.

2.Vuggestue planer (Christian / Mads)

-Mads ser det ikke som en mulighed, at man tænker vuggestue ind i de nuværende børnehavebygninger. Den gamle skolebygning bliver i stedet nævnt som en mulighed enten til vuggestue eller til et ekstra rum til børnehaven.

-Der foreslås også, at børnehave og vuggestue kunne placeres i den gamle skolebygning og udskolingen være i den nuværende børnehave.

-Der kunne også bygges på børnehaven, så der blev lavet en forbindelse mellem børnehave og udendørstoiletterne.

3.Børnehavepriser og skolepriser (Christian /Mads)

-Det godkendes, at skolepengene og fritterpenge hvert år stiger 2% - og følger inflationen. Det varsles og igangsættes fra 1.8.24.

-Det foreslås, at prisen i børnehaven justeres til det samme som det kommunale niveau, og at man betaler i 11 måneder. Prisen reguleres automatisk hvert år efter kommunens priser. Dette vedtages. Det varsles og igangsættes fra 1.8.24.

4.Gennemgang af balance (Christian)

-Balancen rundsendes.

5.Budgetplaner (Christian)

-Christian gennemgår budgetplanerne for de kommende år, og besparelser varsles.

6.Forslag om et inspirations- og orienteringsmøde (Christian/Eva)

-Der skal husstandsomdeles en invitation. Der er vigtigt, at alle elever er repræsenterede. Bestyrelsen laver et inspirations- og orienteringsmøde i februar. Tove fra Friskoleforeningen inviteres.

7.Gældsstyrelsens Inddrivelsesprogram (Christian)

-Dette iværksættes – vi har ikke mange restancer, men fordi vi er statsstøttede skal vi deltage i dette program.

8.Politik for Fripladser (Christian)

-Politik for fripladser nedskrives på hjemmesiden under priser, her skrives også procedure for statsstøtte.

9.Status Seniornetværk / støttekreds (Eva/ Inger)

-Inger og Eva har lavet et udkast til et brev, som husstandsomdeles i Ingstrup og lægges ud på diverse sociale medier og i månedsbrevet. Eleverne husstandsomdeler brevene.

10.Status lejekontrakt (Christian/Eva)

-Positivt møde med kommunen. Kommunen vil gerne, at bygningerne lægges ind under en forening, som driver et kulturhus. Kulturhuset lejer bygninger ud til skole, børnehave, sportsforeningen, jagtforeningen og ”de fine mænd”. Modellen for denne konstruktion sendes i januar.

11.Bestyrelsens arbejdsopgaver: Hvem har ansvar for hvad? (Eva)

-Tina og JHK: GDPR

-Inger: Støttekreds

-Eva: Støttekreds og diverse formandsopgaver

-Jonna: Børnehave, fondsøgninger, hovedrengøring, søge tilladelser

-Stine: Hovedrengøring, PR, købe mad til bestyrelsesmøder

-Sven Aksel: Vedligeholdelsesdag sammen med Thomas

-Jens Peter: Sponsorater

12.Evt.

-Nytårstaffel afholdes fredag d. 5.1. Ledsagere betaler selv.

-Christian skriver ud, hvornår der er ansættelsessamtaler i forhold til vikarer, og bestyrelsen deltager, hvis man har tid og lyst.

-PR – del skoleindskrivning på Løkken Info.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.11.23

1.​Vuggestue:

Rie orienterer om de fortsatte planer om vuggestue. Rie skal mødes med Jonna og Mads. Jonna inviterer.

2.​Nyt fra skoleleder:

-​Christian orienterer om elevtal i skolen og børnetal i børnehaven.

-​Derefter orientering om Åben Skole. Næste år ligger vi en invitation direkte ind i Ingstrupboernes postkasse – vi vil gerne have mange flere med til fællesspisning.

-​Rigtigt dejligt med lærerstuderende.

-​D. 30.11. er der forhandling om husleje.

-​Vi vil gerne lave flere projektuger

3.​Gennemgang af balance:

-​Balancen gennemgås næste gang.

4.​Budget:

-​Budget sendes rundt for næste år går rundt, og Jette gennemgår forudsætningerne.

5.​Børnehaven

-​Der skal ansættes ekstra personale i børnehaven.

6.​Priser i børnehave

-​På næste bestyrelsesmøde kigger vi på priser både i skole og børnehave. Her kigger vi også på en politik for fripladser.

7.​Aktivering af støttekreds og bedsteforældrenetværk.

-​CF vil gerne have flere mennesker på skolen i form af gamle elever, bedsteforældrenetværk, støttekreds. Vi har brug for forældre til at stå for den del. Eva spørger Erling og Hanne? Vi laver en runddeling af invitationer i forhold til støttekreds.

8.​Bus

-​Det er dyrt, og andre skoler siger, at det altid vil være en underskudsforretning. Det koster i snit kr. 20.000,- om måneden.

9.​Fonde

-​Vi har fået kr. 5000,- fra Fonden Sol og Strand. Derudover har vi søgt 15.000 kr. fra Sparekassen Vendsyssel Fonden.

10. Kort nyt fra børnehaven

-​Der er varslet tilsyn. Jonna skal til forældrerådsmøde i morgen.

11. Evt.

-​Der skal laves en lille kort reklamefilm. Stine taler med Laura HK.

-​Jens Peter efterlyser en samarbejdspartner fra børnehaven i forhold til at få skaffet sponsorer. Vi aftaler, at der skal være to forskellige priser og to forskellige størrelser skilte, som kan opsættes på boldvæggen. Hver december sendes et ”julekort” med en tak og en ny opkrævning.

-​Det er vigtigt, at bestyrelsen hver især har nogle veldefinerede roller. På næste bestyrelsesmøde gennemgås rollerne.

Referat af bestyrelsesmøde 5.9.23

1.​Nyt fra Skoleleder

 • ​Vi har pt. 71 dejlige elever i skolen.
 • ​Der har været en pæn tilgang af børn i børnehaven
 • ​Ny tilgang til månedsbrev – børnehave og skole samles i et brev. Kan Fritteren også få et lille hjørne?
 • ​Der er gang i et pædagogisk inspirationsmateriale i forhold til personalet. Der er lavet en portfolie på Intra.
 • ​Positiv tilbagemelding på mobilepay-betaling i bod
 • ​Daglig dag i Lunden
 • ​Elevrådet opstartes i denne måned for 0.-9. klasse. Der laves fællesmøder og afdelingsmøder.
 • ​Forslag om at mødet mellem personale, bestyrelse og forældreråd i oktober handler om, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen i forhold til det faglige, det pædagogiske og det trivselsmæssige.​

2.​Gennemgang af balance

 • ​En ikke helt opdateret balance gennemgås.

3.​Budget justeringer efter afgang af fem elever og arbejde med fordeling af personale i børnehaven.

 • ​Til januar justeres ansættelser i børnehaven i forhold til bl.a. stigende børnetal.

4.​Forslag om fast ferielukning i børnehaven fx fast lukket to uger i sommerferien og mandag efter den 1. lørdag i juni, efter børne- og ungefestival.

 • ​Vi kigger på kalenderen og se, hvad der kan lade sig gøre.

5.​Elevtal? Hvad gør skolen for at undgå yderligere fald i elevtallet? Hvad kan vi som bestyrelse gøre for at stoppe denne udviklingen.

 • ​ Vi skal fortsat gøre vores ypperste for at skabe en tryg og god skole, hvor både børn og voksne trives.
 • ​Vi skal fortsat gøre opmærksom på, hvordan vi adskiller os fra andre institutioner.

6.​Forslag til Budget 2024

 • ​Relevante forslag indgives til Christian​

7.​Sponsorater: Hvem, hvad, hvor, hvordan fx vandautomater

 • ​Jens Peter og Christian søger medlemmer til et sponsorudvalg. Ideelt set skal der derudover findes en forælder fra skolen og en fra børnehaven. Christian og Thomas kigger på forskellige automater.

8.​Børnehave vedtægter i forhold til forældreråd i børnehaven.

 • ​Vedtægterne småjusteres bl.a. i forhold til åbningstider etc. Herefter sendes den til godkendelse.

9.​Vuggestue status

 • ​MK taler med Rie. Og vi beslutter, at vi fortsat arbejder på en vuggestue, men at vi lige nu fokuserer på børnehave og skole.

Hovedrengøring

 • ​Jonna og Stine overtager hovedrengøring.

10.Fritter

 • ​Fritteren må gerne skrive begivenheder i deres nyhedsbrev.

11.Lejekontrakt status

 • ​Vi er så småt gået i gang med arbejdet.

12.GDPR politik og forvaltningsmål skal opdateres.

 • ​Eva kigger på forvaltningsmål og GDPR.

13.Lærernes dag 5.10

 • ​Jens-Peter taler med Meny.

14.Bus

 • ​Skal skolen have sin egen bus?

15.Evt

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.6.2023

Nyt fra Skoleleder

Mange tusinde tak for den store indsats ydet under børne- og ungefestival.

 • Vi har fået 35.000 kr. fra Liv i By og Skole og 10.000 kr. fra Liv i By og Skole. Derudover har vi fået 40.000 kr. til møbler til indskolingen.
 • Der har været en super god opstart i børnehaven med Mads som ny leder og 6 nye børn med start på samme dag.
 • I forhold til afgangsprøver har censorerne givet ros til eleverne for at være godt forberedte.
 • Vi har fået rapporten fra den tilsynsførende tilbage, og der er ros og positive ord.
 • Vi vil også på forsøgsbasis lave en podcast, som vil fortælle om skolen, og hvad vi laver.
 • Månedsbrevet vil fremover blive delt på FB.
 • Fortsat fokus på kommunikation – at beskeder kommer ind via de rigtige kanaler.
 • Fokus på forældrearrangementer i klasserne. Det er godt for børnene, at der er klassearrangementer, men det er som om, at der er et Coronaefterslæb. Det kan være svært at få gang i fællesarrangementerne igen, så det er et fokuspunkt til næste år.
 • Vi arbejder på et øget samarbejde med læreruddannelsen i Hjørring.
 • Forslag om at sammenkøre de to månedsbreve.
 • Forslag om at der, når der er spisning på skolen og i børnehaven, spises samlet ét sted (skolen).

​Gennemgang af balance

Balancen gennemgås og godkendes.

Evaluering Børne- og Ungefestival

 • Fantastisk dejlig dag
 • Boderne kan sagtens åbne kl. 10.00
 • Kort over aktiviteterne
 • Vi går i gang med planlægningen i september

Børnehus

​Udvalget, Rie og Stine, der har arbejdet med børnehuset vil gerne have nogen fra byen med, så der kommer et ejerskab, og så der er flere gode hjerne til at tænke store tanker. Christian, Mads og Jonna kigger på den pædagogiske praksis og økonomi.

Kommunikationsveje

Christian understreger, at vi alle skal være bevidst om kommunikationsvejene. Det er vigtigt altid at gå til kilden og holde sig til de rigtige kommandoveje. Forældre henvender sig til

Hovedrengøring

Malene og Eva taler med Sven Aksel om Hovedrengøring

Malenes løn næste år

Jette HK ser på en evt. løndifference

Sociale mål

Stine fortæller om de erfaringer, hun har draget med arbejdet med arbejdet med sociale mål. Der er forslag om at lave en fælles plan for, hvornår man arbejder med hvilke ting, og når man får et fælles sprog.

Evt forælderfest/ølsmagning, Lions, Musical Sanne

 • Tilbud om ølsmagning i september – bestyrelsen sender en invitation ud d. 14. august.
 • MK deltager i overrækkelsen af Lions Fonde
 • Sanne spørges om, hun kunne tænke sig at lave musical hos os.
 • Bus sættes på som et punkt til næste møde.
 • Til vedligeholdelsesdag skal vi opdatere børnehavens garage, så der bliver bedre forhold til morgenfritterens børn

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.4.2023

Revision

Revisor gennemgår årets regnskab. Vi har nogle super flotte nøgletal - har en høj likviditetsgrad og fin soliditetsgrad. Der er fald i antal af skoleelever og børnehavebørn, og derfor er det fornuftigt, at der er foretaget i justeringer i medarbejderstaben til kommende skoleår.

Nyt fra skoleleder:

 • ​Vi er stadig obs på, at hver enkelt forælder, personale, elev selv skaber skolen
 • ​Fokus på at finde den rette pædagogiske leder
 • ​Fokus på børne- og ungefestivalgs-planlægning
 • ​Vi har haft flere rundvisninger med meget positive forældre

Balancen

Vi kan først sige noget om balancen, når dette års regnskab er afsluttet.

Generalforsamling

Bestyrelsen møder ind kl. 17.30 og sætter borde og stole op. Frederik er referent. Anette og Mette fremstiller stemmesedler og er stemmetællere. Småkager = Eva. Ole sørger for teknikken. Ole og Mette står for fællessang. Malene sørger for sodavand.

Børne- og ungefestival

Der er lavet en plan for de forskellige aktiviteter og medvirkende. Der aftales, hvem der kontakter hvilke aviser osv. I næste månedsbrev skrives til forældre, at de skal melde sig til diverse opgaver

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 29.3.2023

1. Nyt fra skoleleder

 • ​Det er gået super fint med affaldsindsamlingen.

 • ​Der kommer udmelding til alle forældre i månedsbrevet.

 • ​Maibritt har sidste dag d. 30.4., og hun vil sørge for at overdrage ting til Susanne og Christian.

 • ​Vi er i gang med skema både til skole, fritter og børnehave.

 • ​Vi har haft tre rundvisninger til skole og børnehave med meget positive forældre.

 • ​Vi skal have fokus på elevernes fraværsprocent og lave noget forebyggende arbejde i god tid. De elever, der har meget fravær, bliver påvirket både fagligt og socialt.

 • God stemning blandt personale, elever og forældre.

​​

2. Gennemgang af balance

 • Balance ser vi på næste gang

3. Jobannonce

 • Bestyrelsen kigger jobannoncen igennem og har mulighed for at komme med kommentarer. Ansøgningsfrist d. 20. kl. 12

 • Jobsamtaler mandag d. 24.4. kl. 14

4. Nyt fra børnehave

 • ·​Maibritts sygemelding har skabt lidt utryghed blandt nogle forældre, men det, at det er kendte ansigter, der vikarierer, gør, at børnene er trygge.

 • ​Vi opfordrer til, at forældrerådet i børnehaven laver en hyggelørdag: Leg og bag i hjemkundskab og gymnastiksal.
 • Fremover vil vi gerne have pædagogisk leder med til

5. Forvaltningsmål, vi skal have dem rettet til (vedhæftet gennemlæs gerne inden mødet)

 • Der ændres i antallet af elever

6. PR

 • ​Rie bliver ringet op og er også selv opsøgende i forhold til forældre udenbys fra. Det er vigtigt at formidle den råde tråd mellem skole og børnehave. Alle forældre kan være med til at skabe skolen og børnehaven – og være med til at hverve elever og forældre. 

 • Bestyrelsens pr-årshjul er blevet revideret. 

 • ​Forslag om en forældreambassadør i hver klasse

7. Børne- og ungefestival

 • ​Vi fremlægger det foreløbige program og rollerne fordeles.

8. Madpakkehytte

 • ​Forslag om at overdække bålplads ved Fuglereden, så det både kan agere madpakkehus, men også gøre det muligt at lave mad udenfor, selvom det regner.

9. Børnehus

 • Vi arbejder fortsat videre på idéen og er begejstrede efter vores besøg på Poulstrup. Det meldes ud hurtigst muligt.

10. Sociale mål

 • Stine har lavet super flot forslag. Vi tager det op på fællesmøde i september eller oktober.

11. Bedsteforældredag

 • ·​Christian har kontaktet seniorklubben i forhold til at få lavet en bedsteforældreklub.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8.2.2023

1. Nyt fra skoleleder

 • ​CF orienterer om personalesituationen
 • CF orienterer om forældremøde
 • ​AL vil igen forsøge at få Live-Fonden til at komme til både mellemtrin og udskoling
 • ​Stine vil kontakte aviserne i forhold til info om Live-Fonden og Krea-ugen.
 • ​CF orienterer om nogle tiltag i forhold til økonomi.

​​

2. Gennemgang af balance

 • Balancen gennemses.

3. Vores værdier

 • CF vil gerne om ca. 14 dage samle personalet og melde ud om fremtidens tanker om fx et børnehus, samlæste klasser, udskolingsprofil, mere samarbejde mellem skole og børnehave osv.
 • Vi vil i det nye skoleår (oktober) lave et fællesmøde: Personale, bestyrelse og forældreråd kigger på værdigrundlaget og kommer med konkrete eksempler på dets berettigelse.

4. Skolepenge

 • Vi fastholder vores skolepenge, men tilføjer et rejsetillæg på kr. 25,- pr. barn fra 5. klasse og op.
 • ​I forhold til åbningstider undersøges det, om de kan ændres til 6.30-16.30 mandag-torsdag og fredag 6.30-16.00. CF og MK undersøger.

5. Forvaltningsmål, vi skal have dem rettet til (vedhæftet gennemlæs gerne inden mødet)

 • Der ændres i antallet af elever

6. Hjemmeside

 • ​Vi giver 12500 kr. om året, og hjemmesiden kan hver andet år få en make-over. Vi bibeholder den nuværende udbyder

7. Børne unge festival

 • CF har lavet en oversigtplan over en BogU-festival. MK og CF afholder snarest et møde med Kulturskole-Lene.
 • Eva taler med Lions
 • Jonna laver ny ansøgning til politiet

8. Nyt fra børnehaven og elevråd

 • Børnehavepunktet udsættes. Elevrådet skal være bedre til at holde møder. De skal igen med jævne mellemrum deltage i bestyrelsesmøder.

9. Tilføjelse af PR i årshjul

 • Eva og CF kigger på årshjulet i nærmeste fremtid.

10.Opstart af bedsteforældregruppe

 • Der er flere bedsteforældre, der gerne vil hjælpe til på skolen. Det vil være oplagt om onsdagen, hvor der vil være rundstykker og et par times hjælp.

11.Bankskift

 • CF vil gerne, at vi skifter til én bank, Spar Nord. Dette vedtages.

12. Evt.

 • Louises adspørges om fondsansøgning, som skal sendes sidst i denne måned.
 • Generalforsamling = styr på tilsynsførende og dirigent. Eva, Louise og Sandra er på valg.
 • MK køber gavekort til Sandra. Eva overbringer
 • MK tjekker OK – hvordan får man del i bezinpengene?

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 23.1.2023

1. Nyt fra skoleleder

 • ​Recession og faldende børnetal påvirker også vores børnetal både i skole og børnehave
 • Der er på trods af lidt modgang stadig god teamspirit og gå-på-mod hos personalet.
 • Super fantastisk oplevelse at have Life Fondens lastbil på besøg.

​​

2. Balancen

​Balancen godkendes, når budgettet er gennemgået.

3. Bank

​Christian vil gerne nøjes med én bank, og de to banker, hvor vi kan have alle vores penge, er Spar Nord og vist nok også Jyske Bank.

4. Sponsorater

​Christian vil gerne, at vi arbejder på at skaffe sponsorater bl.a. til vores hjemmeside, som vi betaler rigtigt mange penge for.

​5. Børnehus

​Rie, Stine og Jonna undersøger forhold omkring børnehus med vuggestue.

​​

Evt. Snak om fonde. Vedtægterne er blevet gennemgået ved Friskoleforeningen og godkendt. Jonna tjekker tillægget ang. børnehaven. 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 6.10.2022

1.Nyt fra skoleleder

-Alle elever har adgang til paddelbane.

-Ansøgning til støtte til festival

-Liv i By og Skole : 20000 kr.

-Godkendt til at søge ved Nordea.

-Energikonsulent ved kommunen: Vi kan ikke gøre mere, end vi gør, i forhold til at spare på energien.

Tilbud fra elektriker på at få følere til alt lys i Den Gamle Skole: 17400 kr. + moms. Det er godkendt af bestyrelsen.

-Reklame og opmærksomhed på skole

RadioNord: Radioreklame inden Åben Skole og Børnehave (5000 kr.).

Invitere Tv2Nord til Åben Skole og Børnehave

Mulighed for skilt uden for byen/i byen. Eva spørger mejeri og kommune.

-Løkkensvømmehal: Svømning 6 gange for 3.-6. klasse.

-Skoleintra: Det går generelt meget fint. Der er enkelte forældre, der er mangler at komme med.

-Kulturrygsæk fra kommunen: Vi får tilbud ledige pladser, men må ellers selv arrangere og betale.

-Kloak i skolegården: De er i gang med at grave, og det viser sig, at der er blevet lukket en brønd, da separatkloakeringen fandt sted. Det bliver nu ændret.

-Kopimaskine: Indkøb af egen maskine i stedet for at lease.

2. Balance

Jeppe har estimeret, at hvis vi dropper investeringer kommer vi ud med overskud på 75000. Vi køber ipads til indskolingen og får lavet elbesparende tiltag i Den Gamle Skole.

3. Budgetforberedelse

Malene tager med på budgetkursus.

4. Åben skole

Bestyrelsen hjælper med mad + hvis nogle skal vises rundt.

Flag op i byen så alle kan finde vej (Rie og Stine)

5.Ny fødekæde

Sættes på som punkt på næste møde.

6. Forvaltningsmål

Sendes ud til gennemlæsning. Der meldes tilbage, hvis der er nogle kommentarer

7.Opstart på huslejeforhandling

Udvalgt: Christian, Eva og Jonna tager med. De tager det op efter jul. Medtages på møde i januar.

8.Rollefordeling i bestyrelse.

PR: Stine +

Fonde: Sandra, Louise

Børnehave: Jonna

Rengøring: Rie

Jobbank: Sandra, Louise

9.Oprettelse of PR hjul

10. Gennemgang af eksisterende årshjul

Tilføjelse: Opdatering af nye bestyrelsesmedlemmer (tavshedspligt, kursus, forretningsorden)

Ingen ændringer nu. Det tager vi med igen næste gang.

11. Tilsynsførende

Mogens skal gencertificeres. Malene kontakter ham.

12. Evt.

Har vi bestyrelsesansvarsforsikring. Malene tjekker op.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23.8.2022

1.​Nyt fra skoleleder:

-​Christian er ved at finde sin plads på Ingstrup Trivselsskole og -børnehave, og han føler sig godt modtaget.

-​I forhold til elevtal så ligger det nuværende elevtal i skolen på 89 og 15 børn i børnehaven.

-​Vi er i færd med at implementere Skoleintra og efter næste uges forældremøder, kommer kommunikation til at foregå dér.

-​I næste uge har Christian møde med Magnus fra kommunens ejendomskontor, hvor alle bygninger vil blive inspiceret.

-​Anette Lukassen og Inger Dueholm afsluttede inden ferien personalets lønforhandlinger.

-​Rie, Stine og Christian skal på bestyrelseskursus på Sindal Privatskole d. 15.9.

2.​Gennemgang af balance:

-​Balancen godkendes.

3.​Børne- og ungefestival på Ingstrup Trivselsskole og -børnehave:

-​Vi foreslår at udskifte Skolegårdsrock med en børne- og ungefestival i samarbejde med Ingstrup Efterskole og Jammerbugt Kulturskole. Bestyrelsen godkender dette, og vi holder i nærmeste fremtid et brainstormsmøde. CF og MK kommer med et forslag til en dato i oktober for personale, bestyrelse og forældreråd.

4.​Julebazar + andespil:

-​Vi erstatter arrangementerne med en fællesspisning og evt. amerikansk lotteri efter Åben Skole d. 3. november. CF og MK laver snarest muligt et program.

5.​Rengøring:

-​Stine, Sandra, Rie, Louise og Malene laver et udkast til ny rengøringsrutiner.

6.​Handlingsplan for sociale klausuler (punkt fra Jette HK):

-​Eva præsenterer en social klausul, som Eva og Christian underskriver.

7.​Evt. - bordet rundt:

-​Referaterne kommer til at blive sendt ud via Skoleintra,

-​Sandra overtager opdatering af erfaringsbank

-​Fremtidige punkter: oprettelse af PR-årshjul, budgetforberedelse, opstart på huslejeforhandlinger, ansøgningsudvalg til fonde, rollefordeling i bestyrelsen.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7.6.2022

1.​Nyt fra skoleleder

 • Sanne byder velkommen til de nye omkring bordet og minder om vores tavshedspligt.
 • Der er lagt skema og lavet timeoptællinger til det nye skoleår – både for skole og børnehave.
 • ​I børnehaven er Kirsten blevet ansat, og hun erstatter de unge pædagogmedhjæpere. Ida Nørgaard skal varetage den daglige rengøring, og Malene forsøger at finde en vikar for hende i tilfælde af sygdom og lign.
 • Sanne har fået det mærkbart bedre. Inger fortsætter med at være vikar året ud.
 • I den kommende uge får Ole og Jette HK et kursus i det nye skoleintra-system. I sidste skoleuge får resten af personalet et kursus.
 • ​Der er dimission d. 20., herefter oprydning og stranddag onsdag og torsdag.
 • ​Vi overvejer at få lavet et banner til gavlen mod nord.

2.​Gennemgang af balance

 • Balancen ligger på kr. 252.000

3.​Forældrebetalt rengøring

Bestyrelsen har efter bestyrelsesmødet nedsat en arbejdsgruppe, som er i færd med at udarbejde en plan, der efter hovedrengøringen i august kommer til afstemning

4.​Børnehave

 • Der har været legepladsinspektion – alt ok. Thomas udbedrer de få ting, der skal ændres
 • Der vil fremover være både aftalt og ikke aftalt inspektion.
 • Hvordan får vi spredt børnehavens budskab?

5.​Evaluering af skolegårdsrock

 • De to andre parter i skolegårdsrock vil gerne være med igen, hvis vi igen holder arrangementer
 • AEM-booking kan kontaktes. Scenen skal bestilles snart.

6.​Evt. bordet rundt

 • Til næste bestyrelsesmøde skal vi tale om PR-strategi både i forhold til skole og børnehave.
 • Til næste bestyrelsesmøde taler vi også om Skolegårdsrock. Derudover tages det op på næste lærermøde.
 • Sven Aksel har brug for, at der er nogen, der melder sig til Oste-rul!

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag 2. Maj 2022

1.​Nyt fra skoleleder

- ​Sanne byder velkommen til Rie, som er nyt bestyrelsesmedlem. I samme åndedrag minder hun om bestyrelsens tavshedspligt. Vi sender også mange taknemlige tanker til Tanja, som nu er trådt ud af bestyrelsen.

- ​Vi er i dag startet på Folkeskolens Afgangsprøver, og det er gået godt.

-​ Camilla Bork har sagt sin pædagogmedhjælperstilling op i børnehaven, idet hun har fået tilbudt en stilling som unglærer på Idrætshøjskolen. Kæmpe stort tillykke til hende – vi kommer til at savne hende, men ønsker hende alt det bedste. Der skal ansættes en ny i hendes sted, og Sanne og Maibritt tager en snak om dette.

-​ Skal vi have samlet flere af vores penge i Spar Nord. Jette HK ringer og spørger, om det er relativt dyrere i minusrenter at have et stort beløb til at stå. Hvis nej, beholder vi Kronjylland, Jyske Bank og Spar Nord.

2.​Gennemgang af balance

-​ Der er ikke noget nyt i forhold til balancen i forhold til den, vi så inden generalforsamlingen. Lige nu siger balancen 233.000 kr, og vi vil fremadrettet nedskrive den ved hvert bestyrelsesmøde, så vi kan sammenligne med året før.

3.​Skolegårdsrock

-​ Musikerne har øvet første gang, og det er gået godt. Scene, lyd og elektriker er klar. Forældrene er blevet bedt om at melde ind.

-​ Der er også styr på de forældre, der skal bage. (Jonna og Stine er ankerkvinder)

-​ Boden styrer Sandra og Louise.

-​ Tanja og Rie henter markedskaravane.

-​ Sandra får styr på den lille scene.

-​ MK køber indholdet på writer ind samt frokost til Ole og Mogens.

-​ Jette HK sørger for byttepenge

-​ SA har styr på sodavand, men skal lige tælle, hvad vi har på loftet inden bestilling.

-​ Sandra lejer slush-ice maskine med tre kamre.

- ​Louise foreslår, at hver bod laver en evaluering af vagtplan og i indkøb, så det bliver nemmere at planlægge næste år.

4. ​Rengøringsoplæg

-​ Vi ønsker et særskilt rengøringsgebyr. Det skal ikke indregnes i skolepengene.

-​ Vi foreslår en betalingsordning a la vores skolepenge, således at første barn er dyrest og derefter falder i takt med antal børn: Louise, Sandra, Stine og Rie danner arbejdsgruppe til endeligt forslag.

-​ Rie laver oversigtplan over skolens rengøringsområder

5. ​Julebazar

-​ Til skolegårdsrock opfordres til, at man melder sig til at planlægge julebazar. MK lægger en seddel ved en af boderne, og derudover reklameres der fra scenen. Efterfølgende sendes også en mail ud.

6. Evt. bordet rundt

-​ Den 16. maj har vi bukkepral i Fritterhaven, og jagtforeningen giver rundstykker til alle børn – juhuuu 😊

-​ I efteråret skal vi i gang med at forberede ny kontrakt med kommunen. Ole Nørgaard har lovet at hjælpe.

-​ Inger har startet lønforhandlinger med personalet. Første møde har været afholdt.

-​ Næste bestyrelsesmøde er d. 7.6. kl. 17.15

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.3.2022

Nyt fra skoleleder:

 • Vi har igen morgensang inde.
 • ​Inger og Malene har lagt næste års skema.
 • Vi får formentlig to ukrainske børn i børnehaven i næste uge.
 • Inger og Anette går i gang med lønforhandlingerne i næste måned
 • Vi er mega glade for vores nye revisor. Godt samarbejde.
 • Inger har tjekket op på hjemmesidens indhold.
 • Inger og Malene har i dag haft møde med Skole Intra, og de vender deres viden med lærerne, hvorefter der tages en beslutning
 • Balancen er ikke med til mødet i dag, idet revisoren arbejder på det sidste i forhold til årsopgørelsen.

Buskort:

 • Bestyrelsen beslutter, at de børn, der i 9. klasse måtte fylde 16 år og derfor skal betale et høje beløb til rejsekort, får refunderet differencen. Vi forholder os kun til afstanden mellem elevens folkeregisteradresse og skolen – ikke til flere forældres bopæl.

Generalforsamling:

 • ​Inger er dirigent.
 • Frederik bliver bedt om at være referent.
 • Vi skal have en ny tilsynsførende. Jonna laver en forespørgsel.
 • Jonna, Stine, Tanja og Sven Aksel er på valg og alle genopstiller.
 • Sandra vil fremlægge bestyrelsens holdning til skolebetalt/forældrebetalt rengøring.
 • Bestyrelsen mødes kl. 18.15 og sætter stole op og laver kaffe/te/sodavand samt køber småkager. Stine køber småkager, og Malene tjekker sodavandsbeholdning. Sanne er klar med to fællessange.​

Kursusansøgning

 • Skolen søger bestyrelsen om at afholde et medarbejderkursus i pædagogisk ledelse. Inger har søgt forskellige løsninger på det.

Nyt fra børnehaven

 • ​Der er styr på budgettet.
 • Naturværkstedet er næsten færdigt.
 • ​Der er pædagogisk dag, den 29. april.
 • Der er evalueret på læringsmiljøet på legepladsen. Denne proces får stor ros af Jonna.
 • ​Børnehavens ansatte skal også til at arbejde i årsnorm.
 • Derudover snak om det pædagogiske grundlag – gør vi det, vi siger, vi gør. Og det mener forældrene.
 • Kostpolitikken er også blevet genopfrisket.

Jobbank

 • Stine og Jonna har lavet et forslag til jobbank, som i sin færdige form bliver rundsendt til forældre, så de kan melde sig til.

Skolegårdsrock

 • ​Malene laver et PR-opslag på Erann DD. Stine skriver til avisen. Eva booker bænke i forsamlingshuset.

Evt.

 • Eva har været til møde ang. Tour de Jammerbugt, som løber af stablen d. 27.6. Nogle af vores elever skal dele præmier ud. Vi giver en energibar med vores klistermærke til goodiebag’en.
 • Inger er blevet vældigt godt modtaget af både børn og voksne.

Referat ​af Skolebestyrelsesmøde på Ingstrup Trivselsskole onsdag 16. februar 2022 kl. 17.15

1.​Nyt fra skoleleder

Vi er ved at genetablere rutinen, efter at stort set alle har haft Corona, og vi har nu atter noget, der ligner en almindelig hverdag. Vi står midt i en emneuge, som kører RIGTIGT godt på trods af, at det er første gang i lang tid, at eleverne har været blandet i nogen grad på tværs af klasserne.

Inger Dueholm er startet som vikar for Sanne, og det er rart med den ekstra hjælp, og Inger er super god til at finde ind i vores hus og verden.

Der er lavet ny beredskabsplan i forhold til brand og skoleskyderier.

De kommende 0. klasser skal atter starte i Fritteren d. 4. august.

2.​Gennemgang af balance

Vi venter med den til næste måned, fordi årsregnskabet endnu ikke er afsluttet.

3.​Betaling af busbilletter

Tanja undersøger differencen mellem et rejsekort for en 15-årig og en 16-årig.

4.​Generalforsamling d. 20. april

Revisoren er med på skærm. Vi har fået et forslag om forældrebetalt-rengøring. Sandra undersøger en pris for rengøring. SA undersøger vores vedtægter i forhold til skolepengeændring, stemmeret m.m. JHK tjekker tariffer for rengøringsassistent.

5.​Skolegårdsrock ansøgning om midler

Skolegårdsteamet fortsætter deres arbejde. Jonna søger bevilling. Jonna og Stine tager kaffe-kageboden. Slikbod = Louise og Sandra. SA er øl og sodavand. Tanja henter Kuturkaravanen. Kenneth Dunker? og Sandra pølser.​

6.​Opdatering på Ingstrup Kulturhus

Der er fuld gang i arbejdsgruppen. De første skitser er lavet, og efter ferien skal der kigges på placering.

7.​Nyt fra Børnehaven

Der er et fint børnetal – bedre end vi havde forventet. Naturværkstedet er næsten færdigt Der mangler at blive lagt fliser.

8.​Kostpolitik opstramning – herunder bod.

Vi minder i marts-brevet om skolens kostpolitik i forhold til både madpakker og bod. Malene minder personalet om ikke at have sodavandslignende drikkevarer med i klasselokaler.

9.​Integrering af nye forældre

Vi skal blive gode til igen at afholde arrangementer i klasserne, hvor forældrene også mødes om ikke andet til en kop kaffe. Også forældrerådet i børnehaven skal i gang med arrangementer igen.

10.​Jobbank

Bestyrelsen laver en skrivelse, hvor de formulerer, at vi gerne vil have en jobbank. Forældrene melder tilbage til ID.

11.Politik ang. orlov.

Inger gemmeskriver forslag og sender ud til bestyrelse til endelig godkendelse.

12.​Evt. bordet rundt

I forhold til kommunikationsplatform går vi videre med at undersøge mulige platforme, der kan interagere med UV-data. Vi handler hurtigst muligt derefter.​

Referat af bestyrelsesmøde d. 06.12.2021

1.​ Nyt for skoleleder:

 • ​Alle ansatte skal vise Coronapas – alle er pt vaccinerede.
 • Nu får vi atter kompensation i tilfælde af, at der er ansatte, der er Coronasyge
 • Vi laver igen i år elev-julefrokost i klasserne, vi står stadig ude til morgensang.
 • LSE er sygemeldt på grund af Rosen
 • ​Agnete er kommet tilbage efter sin Corona-smitte
 • ​Lukas stopper d. 31.12. og Lasse stopper d. 26.1., og vi har ansat nye folk.
 • SR og MK tager på kursus to dage i januar
 • ​Vi har endnu ikke indkøbt VIGGO. Vi har lige brug for at undersøge, om der evt. måtte findes et system, der kan tale sammen med vores nuværende administrationssystem.
 • SR og MK henstiller til, at vi ikke afholder Nytårskur på grund af Corona-situationen.
 • Vi har modtaget en donation fra Mogens Ejnar Vejen. Han døde d. 11.11., og hans ønske stedet for at købe blomster til bisættelsen, ønskede han, at man kunne donere penge til Trivselsskolen.

2. ​Balancen godkendes.

 • Balancen gennemgås.

3.​Investeringer

 • Vi investerer i nye gulve på udvalgte arealer. Derudover laver vi et ekstra opbevaringsrum til vores Mooncars m.m. Yderligere laver vi nogle investeringer i forhold til at spare på elektriciteten. Ligeledes skal der opgraderes på Håndværk og Design fronten samt på idrætsfronten i forhold til nyt ”grej”.

4.Budget til godkendelse

 • Budgettet godkendes​

5.​Evt.

 • Stine og Sandra tager på bestyrelseskursus

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.9.2021

1.​ Nyt for skoleleder:

 • Gode lejrskoler. Vores børn får alle steder stor ros for at opføre sig pænt, når vi er ude. Fedt for både børn og voksne at være ude.
 • ​Der er kommet nye lamper i Fritteren med lysdæmpere, så der kan skabes med hygge – og spares på elektriciteten.
 • ​I forhold til jubilæet lyder tilbagemeldingerne på, at det var en god dag. Personalet fik et lørdagstillæg.
 • ​Vi er i gang med at indhente tilbud fra tre forskellige gulvfirmaer i forhold til at få lagt flere nye gulve i nogle klasseværelser og en gang.
 • ​Der er jobsamtale til stillingen i børnehaven tirsdag d. 28. kl. 14.00. Medlemmer af bestyrelsen er velkommen til at deltage.
 • ​Vores tilsynsførende Mogens Gerløv er indkaldt til generalforsamlingen, og Ole Nørgaard er ordstyrer.
 • ​Bestyrelsen godkender Sanne og Malenes lønaftale.
 • ​Sanne skriver evt. mails ud til bestyrelsen ang. nye investeringer. Der er generalforsamling i oktober og derefter først møde d. 6. december, så derfor bliver der evt. sendt mails.

2. ​Balancen godkendes.

3. ​Forvaltningsmålene gennemgås og redigeres.

4. ​I forhold til generalforsamling er Louise, Sandra og Eva på valg. De ønsker alle tre at genopstille. Frederik er referent til mødet. Bestyrelsen mødes kl. 18.00. Der serveres sodavand.

5. ​D. 7. november har vi andespil. Ole Rasmussen finder nogen til at hjælpe med at stille op og andre praktiske ting.

6. ​Evt.

 • ​Årshjulet gennemgås.​

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.8.2021

1.​ Velkommen til årets første bestyrelsesmøde. Tavshedspligten indskærpes.

​2. Nyt fra skolelederen:

 • ​Vi er startet op med fire nye elever samt tolv 0. klasser
 • De to nye PR-film er blevet vel modtaget
 • Fantastisk, at alle elever må være på alle områder igen og må lege sammen på tværs af klasserne
 • Vi søger snart en ny pædagog til børnehaven. Vi undersøger de nye minimumsnormeringer.
 • I forbindelse med de voldsomme regnskyl har vi haft vandskader diverse steder på matriklen. Kommunen har kigget op skaderne og nogle af dem er i færd med udbedring. Vi har ad omveje fået taget dronebilleder af skolens tage, og de er tilgået kommunen, som laver midlertidige forbedringer.
 • ​Forslag om samarbejde med børnehaven i Vester Hjermitslev.
 • Helle Anna er faldet og har pådraget sig en

​3. ​Pedeltimer:

 • Vi har udfordringer i forhold til at få vores pedeltimer til at slå til og kunne derfor godt tænke os et par timer ekstra om ugen især i forhold til vedligehold af bede og skolens udendørs områder.

4. ​Investeringer:

 • Sanne foreslår, at der bliver lavet investeringer på forskellige områder i dette skoleår. Der tages fat på nogle af de ting, der blev sat på standby under Coronaen: Flere nye gulve, nye ipads til indskolingen, nye lamper til fritteren m.m.

5. ​Vi undersøger muligheden for at få et intra-system, så det bliver nemmere for os at overholde GDPR lovgivningen. Foreløbigt har vi kig på systemet, VIGGO. Der skal udarbejdes arbejdsprocedure i forhold til vores omgang med personfølsomme data.

6. ​Generalforsamling afholdes d. 7. oktober kl. 18.30.

7. ​Arbejdsopgaver til 10-års jubilæum forklares og fordeles. Vi mangler stadig forældre til boderne.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.5.2021

1.​Nyt fra skoleleder:

 • Vi er pt 110 elever 😊 Vi har en hel del søgning især på 4. klasse – vi har desværre måttet afvise dem. Vi har ikke kapacitet til at starte flere klasser.
 • Det er gået godt med at få alle børn i skole igen.
 • Vores testsituation er fin – det går hurtigt. Desværre er en af poderne blevet taget fra os, så nu kommer testene til at strække sig over længere tid. Lidt øv!
 • ​Line Funch er blevet ansat som lærer pr. 1.8. og skal derfor træde ud af bestyrelsen. Eva tager kontakt til Sandra, som er 1. suppleant.
 • ​Balancen præsenteres og godkendes.

​​

2.​Jette Løn

 • Sanne finder løntrin og andre informationer til næste gang.

3.​10-års jubilæum

Vores 10-års jubilæum skal afholdes d. 28. august kl. 10-16. Sanne skitserer de forskellige aktiviteter. Der skal desuden kunne købes mad, slik og is. P.g.a. Coronaen kan vi desværre ikke invitere hele byen – vi vil senere på året – evt. i forbindelse med Skolegårdsrock lave et jubilæumsarrangement for byen. Eva står for indkøb og organisering af salg af pølser. Jonna og Louise står for vagtplan samt bestilling af slik og slush ice, og Sven Aksel står for bestilling og salg af dåse-øl og dåse-sodavand. Tanja henter karavane. Line og Stine står for kage. Stine har talt med diverse aviser, TV-Nord etc. Malene sørger for bespisning af Mogens Gade og Ole Nørgaard. 

4.​Arbejdsbeskrivelser skoleleder/viceskoleleder

 • Sanne, Jette HK og Malene prøver hver især at lave en jobbeskrivelse. Det gør de inden efterårsferien og sætter sig med Eva.

5.​Evt.

 • Tanja har været til møde i Liv i By og Skole – Malene spørger børnehave og Fritterbørn og vender tilbage til Tanja.
 • ​Sven Aksel foreslår at sørge Nordea Fonden – Eva spørger, om han vil forsøge at søge.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.4.2021

1.​Gennemgang af regnskab ved revisor

Regnskabet gennemgås af revisor, og der er ros for regnskabsudførelsen og økonomistyringen. Regnskabet godkendes herefter af bestyrelsen.

2.​Nyt fra skoleleder

Elevsituation: 110 elever indskrevet

Rengøring: Vi har fået lidt tilskud til den ekstra rengøring, nemlig 12200 kr.

Tilskud: Undervisningsministeriet har afsat et beløb til et undervisningsløft i forbindelse med Covid-19 – vi kender endnu ikke beløbet.

Restriktioner: Vi er tilfreds med den nuværende undervisningsstuktur – vi er glade for at se elever mere. Vi har stor opmærksomhed på sårbare børn.

10-års jubilæum: Jubilæet kommer til at foregå på sportspladsen omkring Multibanen. Der bliver sat telte op og rigget lyd til så der kan være taler og sang. Mogens Gade holder åbningstale. Der vil i løbet af dagen være to fællesarrangementer. Der skal være telte til mad, drikke, is/slik. Disse står forældre og bestyrelse for. Stine står for PR.

3.​Gennemgang af balance:

Balancen er gennemgået uden bemærkninger.

4.​Pædagogstilling:

Efter sommerferien slår vi en 50% pædagogstilling op i børnehaven.

5.Generalforsamling:

Generalforsamlingen udskydes grundet Covid-19 til efteråret 2021.

6.​Multihal:

Der arbejdes fortsat på en Multihal, og der er en tilkendegivelse fra skolens bestyrelse om, at skolen fortsat er med i arbejdet om denne.

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.12.2020

1. Nyt fra skoleleder

 • Vi har foreløbigt haft en god december måned, selvom den er anderledes end vanligt. Sidste skoledag laver vi varm kakao på bål og uddeler boller til alle børn. Kirkegangen bliver erstattet af en on-line tale fra Katrine. Tanja laver mad til alle børn
 • Sanne har fornyet vores erhvervsforsikring
 • Ny elev, Mille, til 3. klasse – starter 4. januar
 • Vi får nye vinduer i underetagen ud mod skolegården – hurraaaaaaa!

2. Balance

 • Balancen gennemgås. Sven Aksel får ”budgetlæsnings-kursus” af Sanne/Jette.

3. Oplæg til budget

 • Sanne informerer om feriepengeforpligtelser
 • Budgetforudsætningerne for 20/21 gennemgås. Vi har bl.a. budgetteret med ”Corona-rengøring” hele næste år.
 • Budgetforudsætninger godkendes

4. Ingstrup Kulturhus

 • Bestyrelsen bakker op om det videre arbejde med Ingstrup Kulturhus.

5. Åben i Fritter i uge 42

 • Der er kun efterspørgsel fra to familier, og det anses for at være for lidt til at ændre åbningstiderne.

6.Evt.

 • Intet​

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.10.2020

1. ​Valg af tilsynsførende:

-​Mogens Gjerlev genvælges i endnu to år.

2.​ Nyt fra skoleleder

 • Sanne byder velkommen til bestyrelsen i almindelighed og nye medlemmer i særdeleshed.
 • Vi går stadig i skole med Corona, og efter omstændighederne går det godt. Vi har stadig ekstra rengøring, og der sprittes/vaskes hænder hyppigt og luftes ud hver time. Nogle af vores grundlæggende værdier er selvfølgelig sat på prøve, men vi føler, at der på trods af alt er god trivsel både blandt børn og medarbejdere.
 • ​Vi får separatkloakeret i øjeblikket, og det projekt skulle være færdigt til december.

3.​ Balancen

Pga. sygdom i administrationen skal balancen tages med et vist forbehold. På trods af store udgifter til ekstra rengøring og rengøringsmidler, ser budgettet fornuftigt ud, efter at vi har udskudt flere planlagte projekter.

4.​ Oplæg til lønpolitik for skolens ledere

Bestyrelsen godkender formuleringen til lønpolitikkens rammer.

5.​ Budgetforudsætninger i 2021

​Når Sanne og Jette tager på budgetkursus, er vi pga. Corona-udgifter nødt til at udskyde nogle af de ønskede/planlagte projekter.

6.​ Videoproduktion

Bestyrelsen godkender en produktion af to reklamefilm om henholdsvis skole og børnehave.

7. ​Fritter åben i uge 42

​I næste månedsbrev undersøger vi behovet for åben Fritter i uge 42.

8.​ Nyt fra børnehaven

-​Maibrit arbejder i øjeblikket med det pædagogiske grundlag. Jonna og Louise har indstillet børnehaven til ”Årets Dagtilbud”.

9.​ Bestyrelsesudvalg

 • PR-udvalg: Line og Stine
 • Børnehaveudvalg: Jonna

10.​ Evt.

Der vil blive mulighed for at bestille hoodies snarest muligt.​​

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. august 2020

Nyt fra skoleleder

 • Sanne fortæller, at vi foreløbigt er kommet godt igennem Coronaperioden. Både forældre, børn og personale har været samarbejdsvillige og omstillingsparate, hvilket har været så skønt at opleve.​

 • I forhold til PR skal vi fortsat lave reklame på FB og Instagram. Derudover har vi genoptaget kontakten med Lotte Kande, så vi satser på at lave en reklamevideo her i efteråret. Derudover skal vi igen blive gode til at reklamere i lokalavisen.
  ​ 

 • På personalesiden har vi fået to pædagogmedhjælpere: Lukas og Victoria. Som vikar for Helle har vi fået Kirsten, som er en erfaren pædagog.

 • Vi bruger voldsomt mange penge på rengøringsmidler og rengøringshjælp.
  ​ 

 • Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst. Sanne skal på kursus i arbejdsmiljø sidst i august. Vi har i forvejen Mads, som arbejdsmiljøkonsulent.
  ​ 

 • Vi er nødt til at aflyse skolefest, andespil og Julebazar. Det kunne være super fedt at lave en eller anden form for ”sammen-hver-for-sig-arrangement”. Hvis vi skal det, skal det gribes af nogen fra bestyrelsen eller forældrekredsen, for skolens ansatte har ikke ressourcerne i øjeblikket.​

Vi skifter revisionsfirma
​Vi har fået et fordelagtigt tilbud fra Brandt Revision.

Generalforsamling

I forhold til Generalforsamlingen står bestyrelsen for afviklingen af den. Mogens Gjerløv aflægger tilsynsførendes rapport, og BDO-revision gennemgår regnskabet. Vi sender snarest muligt en mail ud med information til forældre. Personalet opfordres til kun af sende Maibritt, Anette og Mads.
​ 

Investeringsplan

Investeringsplanen bliver pga. Corona ikke overholdt. Når vi har et overblik over vores udgifter i forbindelse med den, genoptager vi vores projekter.
​ 

Lønforhandling
​Sanne har startet med lønforhandlingerne med lærerne.

Nyt fra børnehaven
​Jonna bliver ved med at være bindeled til børnehaven. Børnehavens festival er udsat. SE-pengene til naturværkstedet kan overføres til foråret.
​ 

Udendørs fitness redskaber

Mulighed for udendørs fitness redskaber i samarbejde med sportsforeningen? Vi spørger skoleeleverne, hvad de kunne tænke sig af udendørs redskaber. Sven Aksel tager derefter kontakt med sportsforeningen.

Referat af seneste bestyrelsesmøde

Nyt fra skoleleder

 • Vi har haft besøg af Mammen Friskole, som gerne vil vide noget om, hvad vi gør i forhold til trivsel samt samlæsning og holddeling i indskoling. Dejligt besøg og skønt at vise skolen frem.
 • Sophie er blevet spurgt, om hun vil være her et år mere og lige nu ser det ud til, at hun bliver.
 • Jacob har en svær lungebetændelse og er minimum sygemeldt til og med uge 8.
 • Andreas bliver vikar mens Frederik er på barsel.
 • Vi har haft et nyt møde ang. Multihallen – kirken og forsamlingshuset har også vist stor interesse.
 • Kommunen har lavet en udregning på et evt. nyt klasselokale på vores loft. Vi arbejder videre med sagen.

Gennemgang af balance

 • Balancen gennemgås.

Daglig rengøring

 • Der bevilliges 2 timer ekstra om ugen til rengøring af toiletter og gange

Handlingsplan for hvordan de sociale klausuler opnås

 • Vi skal nu ikke kun lave sociale klausuler, men også lave en handlingsplan for disse klausuler.

Underskrivning forvaltningsmål

 • Hvert år i februar følger bestyrelsen op på forvaltningsmålene.

Nye støvsugere

 • Vi får Thomas til at reparere de støvsugere, vi har og beder ham om at tjekke dem hver 14. dag.

Personalehåndbog

 • Personalehåndbogen er blevet opdateret.

Lønramme lærer / ledere

 • Sanne skal i gang med lønforhandlinger med lærernes TR.

Evt.

 • Byggetilladelsen til Bålhytten i børnehaven er kommet, og Stine og Jonna søger fonde til selve bygningen.
 • Jonna og Tina arbejder i forbindelse med LOOP på at lave en velkomstpakke til nye tilflyttere. Skolen deltager.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020

Nyt fra skoleleder

 • ​Tak for hyggelig sammenkomst ved Nytårstaflet. Alle medarbejdere er glade for formen på sammenkomsten og super glade for de flotte ord og gaver fra bestyrelsen.
 • ​Vi er lige nu på 108 elever. Ved skoleindskrivningen er der indmeldt 8 elever i 0. klasse 2020/21.
 • ​Frederik skal på barsel i 7 uger, og Andreas er ansat i hans vikariat.
 • ​Vi har fået 10.000 kr. fra Liv i By og Skole til Skolegårdsrock.
 • ​Jette HK og Sanne går i gang med at lave dokumenter klar til revisoren.
 • Til næste bestyrelsesmøde skal lønforhandlinger på som punkt
 • ​Personalehåndbogen skal opdateres. Sanne og Malene laver et forslag til revideret udgave, som de præsenterer for Anette, hvorefter den kan præsenteres for bestyrelsen.

Balance

 • ​I forhold til sidste års regnskab, ser det ud til, at vi kommer ud med et overskud.​

Revisor

 • ​Revisorfremlæggelse d. 1. april kl. 17.15 med efterfølgende bestyrelsesmøde.
 • ​Generalforsamling d. 21.4. kl. 19.00

Multihal

 • ​Torsdag d. 16. januar afholder Ingstrup Multihal møde. Her deltager udover skolen, forsamlingshuset, pensionistforeningen, kirken og muligvis efterskolen.

Skolegårdsrock

 • ​Vi skal have lejet en pavillon hos Nordjysk Teltudlejning.
 • ​Tanja vil gerne lave kartoffelsalat og frikadeller, som vi kunne sælge i en 30 minutters periode.

Nyt klasselokale

 • ​Sanne har rettet henvendelse til kommunen ang. det nye klasselokale. Vi afventer svar på, hvorvidt de vil stå som bygherre på det pågældende lokale.

Generalforsamling

 • ​Husk at indkomne forslag skal være skolen i hænde senest 1. februar.

Referat of bestyrelsesmøde d. 20 November 2019

​1.​Nyt fra skoleleder: Fejre koblingsprocent

 • Sanne har afholdt de fleste MUS samtaler. Uformel refleksiv snak uden referat. Glade medarbejdere.
 • Kloak i stykker i køkkenet. Slamsugning af en fedttank i skolegården. Hakkede op i et rør under et køkkenskab og fik skiftet et stykke. Kommunen dækker udgift.
 • I børnehaven skæres 100 pr. barn i tilskud i december og pr. januar stiger de igen med 150.
 • Børnehaven beder om nye cykler, dem får de.
 • Ang. ansøgning om tilskud på 10.000 til skolegårdrock intet nyt endnu fra kommunen.
 • Nyt gulv i lærerforberedelse.
 • Vi har fået endnu en bank, Kronjylland.
 • Vi får en ny pige i 7.klasse. Nu er der 18 elever i syvende.

2.​Gennemgang af balancen

 • Balance godkendt​

3.​Tillæg til generalforsamlings-referat:

 • Konstituering
 • Forslag at det er sekretæren skriver referat.

4.​PR – Pris på video

 • Blokhus medier 2 film a 20 sekunder til 11.000 til foråret. Vi bestiller dem.

5.​Godkendelse af budget

 • Godkendt med etablering af klasseloftslokale, og derved er underskuddet på -417.129

6.​Gennemgang og godkendelse af forvaltningsmål.

 • Det er godkendt

7.​Skolekreds status

 • 22 medlemmer. De har en stemme pr. betaling. Det er sat på årshjulet.

Evt. Skriv i månedsbrevet i januar og bed om indkomne forslag til generalforsamling og til støttekredsen​

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. Oktober 2019

1.​ Nyt fra skoleleder

 • ​Emneugen inden efterårsferien forløb godt. I forbindelse med undervisningen var alle elever ”forbi” alle lærere, hvilket var super. Dagsudflugten til Råbjerg Mile, Skagens Kunstmuseum og Grenen var et hit.
 • Jammerbugt Kommune sætter tilskuddet til børnehaver ned.
 • ​Vi venter med spænding på fastsættelse af koblingsprocenten. Lige nu ønsker Socialdemokratiet en koblingsprocent på 71, men vi håber på, at de øvrige partier kan forhandle sig frem til en højere procent.
 • Undervisningsministeriet har godkendt vores regnskab.
 • ​Sanne, Louise og Line har været på bestyrelseskursus, hvilket var godt og oplysende.

2. ​Gennemgang af balance

 • Balancen godkendes.

3. ​Forslag til investeringsplan

 • Sanne gennemgår de nuværende forvaltningsmål, og de genformuleres på næste bestyrelsesmøde.

4.​ Danaweb/PR

 • Danaweb, som står for vores hjemmeside, kan tilbyde at lave en søgemaskineoptimering.
 • ​Der indhentes tilbud på reklamefilm
 • ​Der er indhentet tilbud på radiospots
 • Til næste bestyrelsesmøde tages en beslutning om PR

5. ​Forældreengagement

 • Vi mangler folk til vores udvalg. Hvordan får vi flere forældre til at melde sig? Det er vigtigt, at opgaverne bliver meget konkret beskrevet, så folk kan overskue dem. Når vi ”annoncere” efter folk til fx julebazar, sendes en udspecificeret plan ud. Pengene fra de forskellige arrangementer skal øremærkes, så forældrekredsen altid ved, hvad pengene går til.

6.​ Nyt fra Børnehaven

 • Der er blevet valgt et nyt forældreråd

 • Øveskolen er startet i dag

7.​ Skolekreds

 • Malene skriver en kort mail, som Jette sender ud til de eksisterende medlemmer. Malene skriver et kort brev/reklame, som husstandsopdeles.

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2019

1.​Nyt fra skoleleder

 • ​Før ferien fik vi kritisk mail fra vikarkassen, fordi vi havde brugt mange vikartimer. Sanne lavede en redegørelse, som påviste, at det høje fravær skyldtes Sannes knæ + Agnetes barsel.
 • ​Vi har haft godt opstartsarrangement med personalet med foredrag ved Ann E. Knudsen og efterfølgende fællesspisning.
 • ​Vi er 107 skoleelever nu, Magda rejser d. 15.9., 32 elever i Fritteren.
 • ​Sophie Aaya er ansat som pædagogmedhjælper.
 • ​Vi har haft legepladsinspektion, og vi fik nogle få anmærkninger, men ikke noget af betydning.
 • ​Forarbejdet til Vedligeholdelsesdag er gået i gang.
 • ​Lejrskolerne i den forgangne uge er gået rigtigt godt.
 • ​Vi har haft vandskade i gymnastiksalen, men tiltag er lavet i forhold til at forhindre, det sker igen: Ny nivellering af indkørsel ved gymnastiksal samt rensning af tagrender.

2.​Gennemgang af balance

 • ​Den reviderede balance godkendes.

3.​Forslag til investeringsplan

 • ​Sanne redegør for de ønsker, der er til investeringer. Til det kommende år indeholder de bl.a. udskiftning af flere gulve, bålhytte til børnehaven (næste år), træterrasse i skolegård (er sat i værk), materialer til naturfag. Det giver samlet set en investering på ca. 330.000 kr. Hertil kommer et akut ønske om at omdanne kopirummet til et kombineret forberedelsesrum/sekretærkontor. Der bliver umiddelbart givet grønt lys til med det samme at gå i gang med kopirum og indkøb af naturfagsmaterialer

4.​PR-plan

 • ​Bo undersøger prisen på en radioreklame, Sanne undersøger busreklame, Malene tjekker filmpris hos Delsted.

5.​Budgetkursus

 • ​Sanne og Jette HK tager på budgetkursus i slutningen af oktober.

6.​Plan for forhandling ang. forlængelse af lejekontrakt

 • ​Vi udskyder forhandlingerne lidt, idet lejekontrakten først udløber i 2024.

7.​Bestyrelsens roller

 • ​Sanne minder om tavshedspligt, diplomatisk sans osv., når man er medlem af bestyrelsen. Husk at man, når man taler med andre, i første omgang er bestyrelsesmedlem og ikke forælder. Man lytter og bringer med tilbage til bestyrelsen uden først at tage stilling som enkeltperson.

8.​Madpolitik

Tanja er blevet kontaktet af flere forældre, der ikke kan finde den røde tråd mellem børnehavens og skolens madpolitik. Jonna tager punktet med til næste forældreråd. I forhold til madpakketid skriver Sanne og Malene en forældremail, hvori det fortælles, at vi i den kommende tid har fokus på madpakker: At børnene får taget deres madpakker op, at de spiser, og at de efter de ti minutter tager deres resterende mad med ud i skolegården.​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning