Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2019

1.​Nyt fra skoleleder

 • Før ferien fik vi kritisk mail fra vikarkassen, fordi vi havde brugt mange vikartimer. Sanne lavede en redegørelse, som påviste, at det høje fravær skyldtes Sannes knæ + Agnetes barsel.
 • ​Vi har haft godt opstartsarrangement med personalet med foredrag ved Ann E. Knudsen og efterfølgende fællesspisning.
 • ​Vi er 107 skoleelever nu, Magda rejser d. 15.9., 32 elever i Fritteren.
 • Sophie Aaya er ansat som pædagogmedhjælper.
 • ​Vi har haft legepladsinspektion, og vi fik nogle få anmærkninger, men ikke noget af betydning.
 • Forarbejdet til Vedligeholdelsesdag er gået i gang.
 • Lejrskolerne i den forgangne uge er gået rigtigt godt.
 • Vi har haft vandskade i gymnastiksalen, men tiltag er lavet i forhold til at forhindre, det sker igen: Ny nivellering af indkørsel ved gymnastiksal samt rensning af tagrender

2.​Gennemgang af balance

 • Den reviderede balance godkendes.

3.​Forslag til investeringsplan

 • Sanne redegør for de ønsker, der er til investeringer. Til det kommende år indeholder de bl.a. udskiftning af flere gulve, bålhytte til børnehaven (næste år), træterrasse i skolegård (er sat i værk), materialer til naturfag. Det giver samlet set en investering på ca. 330.000 kr. Hertil kommer et akut ønske om at omdanne kopirummet til et kombineret forberedelsesrum/sekretærkontor. Der bliver umiddelbart givet grønt lys til med det samme at gå i gang med kopirum og indkøb af naturfagsmaterialer​

4.​PR-plan

 • Bo undersøger prisen på en radioreklame, Sanne undersøger busreklame, Malene tjekker filmpris hos Delsted.

5.​Budgetkursus

 • Sanne og Jette HK tager på budgetkursus i slutningen af oktober.

6.​Plan for forhandling ang. forlængelse af lejekontrakt

 • Vi udskyder forhandlingerne lidt, idet lejekontrakten først udløber i 2024.

7.​Bestyrelsens roller

 • Sanne minder om tavshedspligt, diplomatisk sans osv., når man er medlem af bestyrelsen. Husk at man, når man taler med andre, i første omgang er bestyrelsesmedlem og ikke forælder. Man lytter og bringer med tilbage til bestyrelsen uden først at tage stilling som enkeltperson.

8.​Madpolitik

 • Tanja er blevet kontaktet af flere forældre, der ikke kan finde den røde tråd mellem børnehavens og skolens madpolitik. Jonna tager punktet med til næste forældreråd. I forhold til madpakketid skriver Sanne og Malene en forældremail, hvori det fortælles, at vi i den kommende tid har fokus på madpakker: At børnene får taget deres madpakker op, at de spiser, og at de efter de ti minutter tager deres resterende mad med ud i skolegården.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning