Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Elevråd og vedtægter for Ingstrup Trivselsskoles elevråd

Elevrådet i skoleåret 2020-2021

 • 3. klasse – Holger (Signe)
 • 4. klasse – Malthe (Clara)
 • 5. klasse – Nanna (Gustav R)
 • 6. klasse – Sofie TJ (Lukas)
 • 7. klasse – Albert (Kristiane)
 • 8. klasse – Mads (Trille)
 • 9. klasse – Johanne (Stefan)

VEDTÆGTER FOR Ingstrup Trivselsskoles ELEVRÅD

Formål:

Formålet med Ingstrup Trivselsskoles elevråd er sammen med ledelse, bestyrelse og personale

 • at fremme skolens mål som de fremgår af skolens vedtægter.
 • at bidrage til et varmt socialt liv på skolen.
 • at deltage i forberedelserne af fælles skolearrangementer.

​Elevrådet skal beskæftige sig med

 • forhold, der fra elevside ønskes behandlet på lærermøder eller i ledelsen/bestyrelsen (fx ændring af mobiltelefonpolitikken)
 • forhold, der fra lærerne eller ledelsens side ønskes behandlet i elevrådet (fx forbedring af oprydningsstandarden)
 • forhold, der vedrører elevernes interesser og fællesskab (fx forbedring af legepladsen)

 1. Elevrådets opgaver
  ​Ingstrup Trivselsskoles elevråd arbejder som en selvstændigt gruppe, men kan samarbejde med elevråd fra andre skoler.
  ​1.1. Elevrådet varetager elevernes fælles interesser på skolen ved samarbejde med ledelse, lærere og andre personalegrupper.

  1.2. Elevrådet har ikke egentlig beslutningskompetence, men kan have indflydelse på de spørgsmål, der arbejdes med på skolen og som vedrører eleverne direkte.

  1.3. Elevrådet behandler ikke sager om enkeltpersoner.

 2. Rammer for arbejdet
  ​2.1. Skolens vedtægter: Herunder skolens værdigrundlag, fællesskabet og gensidig respekt.
  ​2.2. Elevrådet skal til enhver tid bakke op om ledelsens, lærernes og bestyrelsens beslutninger.
  ​2.3. Ændringer i elevrådets vedtægter skal godkendes af skolens bestyrelse og ledelse.

 3. Sammensætning
  ​3.1 Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hvert klassetrin fra 3. klasse og opefter, en dreng og en pige. Repræsentanterne vælges ved simpelt flertal.
  ​3.2 Valg foretages i september.
  ​3.3. Suppleanten er den, som fik færrest stemmer af de to valgte. Suppleanter deltager i møderne, men kan kun stemme ved fremmøde. Udtræder repræsentanten indtræder suppleanten på repræsentantens plads.
  ​3.4. Formand og næstformand vælges fra mellemtrinnet og/eller overbygningen.
  ​3.5. Elevrådet konstituerer sig ved valget i september ved valg af formand og næstformand. Genvalg er muligt både for repræsentanter og suppleanter.

 4. Afholdelse af møderne
  ​4.1. Formanden sørger for indkaldelse til elevrådet. Dagsorden hænges op på opslagstavlen ved Fritteren senest 1 dag før afholdelse af elevrådsmøde.
  ​4.2. Møderne afholdes ca. én gang om måneden.
  ​4.3. Der laves et skriftligt referat ved alle møderne, som hænges op på Fritterens opslagstavle.
  ​4.4. Det er repræsentanternes opgave løbende at orientere klassen om, hvad der arbejdes med i elevrådet.
  ​4.5. Ved møderne deltager en lærer, som støtter eleverne i arbejdet.
  ​4.6. Elevrådet kan bede/kan blive bedt om at deltage i bestyrelsesmøder. Et evt. forslag, som elevrådet ønsker at fremlægge for skolens ledelse, lærere og bestyrelse, fremsættes skriftligt med mulighed for at mødes med ovenstående og give en mundtlig uddybning.
  ​4.7. Skolens ledelse kan deltage i møderne i det omfang, det er ønskeligt/nødvendigt.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning