Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referat af generalforsamling på Ingstrup Trivselsskole

1.​Valg af Dirigent

- Bestyrelsen peger på Ole Nørgaard. Ole er valgt.

2.​Bestyrelsen aflægger beretning
- Eva Roed aflægger beretning.
- Roser ledelsen for det store arbejde de har lavet i 2020, hvor der i den grad har været brug for omstillingsparathed.
- En tak til personalet der har været omstillingsparate i Corona situationen.
- En tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.
- Vi ser frem imod en mere normaliseret hverdag med morgensang, andespil og sociale arrangementer.
- Et overskud på lidt over 500.000kr – Investeringerne har været på pause og der sparet store udgifter på ture ud af huset grundet Covid-19.
- Julebazar er i år sløjfet, da der i forvejen sker mange ting i december.

3.​Skoleleders beretning
- Sanne aflægger beretning.
- 2020 har været et år med mange udfordringer og omstillinger. Skolen har løst opgaven godt. Fællesskabet har været ankeret i den succes. Fællesskabet skal vi blive ved med at styrke.
- En elevflok på 110 elever med 30 børn i SFO
- 16 børn i børnehaven.
- Vi går nye tider i møde, da en stor 9. klasse går ud til sommer og knap så mange nye er tilmeldt. Det er ny udfordring, som vi sammen skal finde en løsning på.
- En tak til alle dem der arbejder med børnene hver dag.
- Vi har et fælles ansvar på tværs af forældre, bestyrelse og skole, i at skabe et fælles kodeks der bygger på ordentlighed i alt hvad vi foretager os.

4.​Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
- Tina revisor fra Brandt revision er med på en Teams forbindelse.
- Et overskud på knap 518.000kr. Der har været en del besparelser på ture ud af huset, grundet Covid-19.
- Omsætningen er steget med ca. 269.000kr i forhold til 2019. Skyldes et lidt større statstilskud grundet rengøringen, samt tilgang af 3 elever.
- Ejendomsdriften er steget ca. 100.000kr, det skyldes blandt andet ekstra rengøring.
- En egenkapital på ca. 3 millioner.
- En flot stigning i elevtallet fra 2016 på 82 elever til 110 i 2020.
- Tina kan kun tilføje at økonomien ser sund og fornuftig ud.

5.​Tilsynsførendes beretning
- Mogens får ordet.
- Har været på besøg 3 gange i året 2020. Ingen kritiske bemærkninger i den rapport Mogens afleverede 1. juni.
- Mogens vil i år være opmærksom på karakterer i afgangsklasserne.
- Mogens synes det går fantastisk godt. Skolen lever op til ministeriets krav, samt skolens værdigrundlag.

6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen - Eva & Louise er på valg.
- Eva & Louise modtager genvalg

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen – Sandra er på valg.
- Sandra modtager genvalg.

8.​Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. Nuværende er Brian Lindhardt (forældrekreds) og Sandra (skolekreds), der nu sidder i bestyrelsen.
- Rie Hovaldt (Forældrekreds) er valgt.
- Line Hjørringgaard (Skolekreds) er valgt.

9.​Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

10.Eventuelt- Ole Nørgaard takker alle dem som i de sidste 10 år har været med til at holde lyset tændt på skolen.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning