Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referat af generalforsamling d. 20.4.2022

​Inden selve generalforsamlingen går i gang, takker Jonna fra bestyrelsen Sanne for hendes store arbejde, og for hendes hjertelige og omsorgsfulde måde at være på. Vi kommer til at savne Sanne helt usigeligt meget, men respekterer hendes beslutning.

Dernæst synges, ”Du kom med alt det, der var dig”

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent: Inger Dueholm vælges og erklærer generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning: Eva takker personalet for den store indsats under Coronaen. Derudover nævner hun 10-års jubilæet og Åben Skole, som nogle af de arrangementer, der har kunnet været afholdt med stor succes. Desuden fortælles der om de mange investeringer, vi har haft mulighed for at foretage. Det understreges også, at der de næste par år kommer nogle små årgange, som betyder, at vi med al sandsynlighed kommer til at ligge på et elevtal omkring de 100 i skolen og 20 i børnehaven.

3. Skoleleders beretning: Sanne indleder med at fortælle om, at vi har et stort fokus på at få fællesskabet på tværs af klasserne tilbage på samme niveau som inden Coronaen. Morgensangen har hele tiden bundet os sammen, uagtet at vi i to år har måttet stå ude i sol og regn, varme og kulde. Det er helt fantastisk at opleve, at vi nu igen kan være inde og synge sammen og mærke, hvor super vigtigt fællesskabet er for vores sted.

I år har vi fået to nye ansatte, nemlig Line Funch og Susanne Kristensen, som vi er meget glade for.

Sanne taler videre om den stemning, som der i øjeblikket bliver pisket op i visse dele af pressen. Sanne opfordrer alle forældre til at være gode ambassadører for friskoler i al almindelighed; de bærer i den grad deres del af inklusionsansvaret og er ikke eliteskoler, der sorterer forældre og børn ud fra udvalgte parametre.

Til slut minder Sanne om, at vores skole ikke er en selvfølge, men et resultat af forældreengagement, godt samarbejde mellem forældre og personale. Husk, den åbne dialog.

4. Tilsynsførendes beretning: Mogens Gjerløv starter med at beklage, at Sanne ikke skal være skoleleder mere. Mogens tager dernæst tråden op fra Sannes beretning i forhold til, at friskoler netop tager socialt ansvar, og at TV2’s fremstilling af sagen er helt skæv. Derefter slår Mogens fast, at man på vores skole er gode til at danne fællesskaber og tage socialt ansvar. Der konkluderes, at skolen lever op til diverse retningslinjer, at der er et godt forhold mellem personale og elever og også et solidt fællesskab personalet imellem. Mogens genvælges for de næste to år.

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering: Tina fra revisionsfirmaet RSM Danmark fremlægger årsresultatet og konkluderer, at vi på trods af mange investeringer kommer ud med et lille overskud på 35.000 kr. Ros til skolen for at være en veldrevet institution.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen: Jonna og Stine er på valg og ønsker genvalg. Rie stiller op. Jonna og Rie vælges ind.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen: Sven Aksel og Tanja er på valg og ønsker genvalg. Stine stiller op. Sven Aksel og Stine vælges.

8. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds: Tanja er forældrekredssuppleant. Line Hjørringgaard er skolekredssuppleant.

10. Indkomne forslag: Rengøring: Thomas foreslår forældrebetalt rengøring. Han har undersøgt sagen, og det vil beløbe sig til omkring 200.000 kr. om året. Sandra fra bestyrelsen har også kigget på tallene og er kommet til nogenlunde samme resultat. Sandra nævner, at det, vi skal være opmærksom på, er, at vi står over for stigende udgifter – bl.a. en genforhandling af husleje med kommunen. Derudover bør vi stadig være en socialt bevidst skole, der skal kunne rumme alle indkomstgrupper. Det bliver besluttet, at bestyrelsen laver et forslag, som også skal gælde børnehaven. Forslaget sendes ud, og derefter vil der være mulighed for at diskutere punktet til den kommende hovedrengøring i august, hvorefter der vil blive lavet en afstemning blandt alle forældre.

11. Eventuelt: Sanne siger tak for de mange dejlige ord, hun har modtaget i dag og understreger, at vi er et team – skole-forældre-børn, og det er det, der gør, at vi er gode 😊

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig:

Formand: Eva Mortensen

Næstformand: Jonna Jensen

Økonomi-ansvarlig: Sandra Beyer Gregersen

PR: Stine Sivesgaard

Øvrige medlemmer: Rie Hovaldt, Louise Juul Møller, Sven Aksel Svenningsen

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning