Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referat fra Generalforsamling

Referat af Generalforsamling d. 3. september 2020

1.​ Valg af dirigent

Ole Nørregaard vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt indvarslet.

2.​ Bestyrelsen aflægger beretning

-Eva siger tak for fremmødet og tålmodighed med den udsatte generalforsamling. Eva roser ledelsen og personalet for den ekstra indsats under Corona.

-Vi har pt 109 elever i skoledelen og 20 elever i børnehave. Hvis vi ser fremad, kan vi se, at vi måske kan komme til at mangle børn i børnehave fra næste sommer. Vi sætter ind med diverse former for PR for at reklamere for vores fremragende børnehave.

- Vi er kommet ud med et overskud på omkring 16.000 kr., og det efter et år med rigtigt mange investeringer på både indvendige og udvendige forbedringer.

- Eva beklager også de aflyste arrangementer i efteråret og fortæller, at vi vender stærkt tilbage og til den tid på sædvanlig vis får brug for forældreopbakning til afvikling af disse.

3.​ Skoleleders beretning

-Det har været en kæmpe fornøjelse at spole tilbage til kalenderåret 2019, som var et godt år. Nøgleåret var som sædvanligt fællesskab. Medarbejdere, forældre og børn har et godt fællesskab, og det samme har personalet indbyrdes. Medarbejderstaben er særdeles stabil. Dog er der helt forudsigeligt udskiftning på de unge pædagogmedhjælpere, som typisk er her et år, hvorefter de skal ind og studere videre.

-Af fællesskabsskabende arrangementer kan for skolens del nævnes vores Nordjyllandstur, hvor små og store hyggede og oplevede i grupper. I børnehaven har der også været adskillige arrangementer, bl.a. Bedsteforældredag.

-For første gang afholdt skolen afgangsprøver, hvilket forløb på bedste vis.

-Et alfa og omega for vores sted er stadig kommunikation. Vi skal fortsat vedblive at tale med hinanden og ikke om hinanden og komme, når man undrer sig over dette eller hint.

-Til slut takkes diverse grupper: Bestyrelsen, forældrene, Ingstrup og andre samarbejdspartnere

4.​ Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

-BDO-revision fremlægger årsregnskabet, og elevtallet og indtægter balancerer på passende vis. Overskuddet bliver som før nævnt 16.000 kr.

5.​ Tilsynsførendes beretning

-Tilsynsførende Mogens Gerløv havde ikke mulighed for at møde op, så hans beretning oplæses af dirigent, Ole Nørregaard.

-Indledningsvis konstateres af skolen opfylder Undervisningsministeriets stillede krav. Mogens har fuldt forskellige fag og konkluderer, at der er styr på faglighed, metodik og evaluering. Ydermere kan han konstatere, at skolen også opfylder kravet om demokratisk dannelse og ligestilling. Mogens fremfører også, at skolen er en god kulturformidler bl.a. i kraft af sin morgensang.

6.​ Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen – Jonna og Tanja er på valg og modtager genvalg. Stine Sivesgaard stiller desuden også op. Jonna og Stine vælges.

7.​ Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen – Bo og Sven-Aksel er på valg og modtager genvalg. Tanja Meulengracht stiller op. Sven-Aksel og Tanja vælges.

8.​ Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. De nuværende suppleanter er Lotte S. Nielsen og Sandra Beyer Gregersen. Sandra ønsker genvalg til skolekredsen og genvælges.

Maja Munkeboe og Brian Lindhardt stiller op til forældrekredsen. Brian vælges.

9.​ Indkomne forslag

-Ingen indkomne forslag

10. Eventuelt

-Kan man forestille sig, at Fritteren kan holde åbent i efterårsferien? Bestyrelsen tager forespørgslen med til næste bestyrelsesmøde

-Hvorfor er Helle fraværende i børnehaven? Helle har leverkræft er i behandling. Indtil hun bliver rask, er Kirsten vikar.

-Hvordan forholder skolen sig til Corona? Hvornår må man komme i skole? Er man bare en smule snottet, må man gerne komme. Ved symptomer derudover kontakter man sin læge og retter sig efter vedkommendes anvisninger.

-Eva siger tak for i aften og takker Bo for sin store indsats i bestyrelsen.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning