Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Trivselsskolens målsætning​

Målsætning:

Ingstrup Trivselsskole er en friskole som til hver en tid overholder regler og vedtægter fastsat af Undervisningsministeriet. En skole som lever op til folkeskolens formål.

Trivsel:

Det er et mål, at alle føler sig velkomne på Ingstrup Trivselsskole, og at elever og personale er glade for at komme i skole hver dag. Skolen vil i et positivt og engageret miljø tilbyde eleverne en tryg og harmonisk hverdag.

Faglighed:

Vi vil være en skole med et højt fagligt niveau. Skolens undervisning følger folkeskolens trinmål i alle fag. Vi vil være en skole, hvor alle elever bliver fagligt udfordret uanset niveau. Skolen vil i matematik årligt teste elevernes faglige ståsted med diagnostiske tests fra Dansk Psykolisk Forlag. I dansk bliver læse- og staveniveauet testet løbende, og skolen vil have bøger på hylderne med et lix-tal, som passer til børnenes læseniveauer.

Sundhed:

Det er et mål, at eleverne skal være fysisk aktive hver dag, og vi starter hver dag med morgenmotion. Fysisk aktivitet kan ske i alle fag. Nogle kan drage gavn af at hoppe en tabel, medens andre har mere gavn af opremsning som læringsmetode.

Lokal forankring med globalt udsyn:

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet, og vi vil samarbejde tæt med alle omkring os. Skolen vil medvirke til at udvikle det enkelte barns livsoplysning, demokratiske dannelse og aktive samfundsdeltagelse.

Sammenhæng i hverdagen:

Vi ønsker at børnene skal opleve god sammenhæng i det, de lærer på skolen. I folkeskolen har man en del fag, som kun fylder 45-90 min. ugentligt på skoleskemaet, såsom kristendomsundervisning, historie, billedkunst, musik og natur/teknik. Vi slår disse fag sammen til emnetimer ca. 6 lektioner ugentligt, hvor vi vil arbejde i emner såsom Stranden, Nordisk mytologi, Vikingetiden, Skoven, Trafik, Sanser, Stomp m.m.

I stedet for at have 6 forskellige 45 minutters lektioner, ønsker vi at fordybe os i de forskellige emner. Målet er at børnene oplever større sammenhæng i undervisningen, og det giver elever og lærere større mulighed for indlevelse og fordybelse.

Undervisningsmiljøundersøgelse på Ingstrup Trivselsskole og børnehave 2016.

Beskrivelse:

Vi har på Ingstrup Trivselsskole inddelt undersøgelsen i 2 afdelinger. En fra 0-3 klasse og en fra 4-6 klasse. Børnene har anonymt udfyld spørgeskemaer tilpasset deres alder. Besvarelserne er sat ind i et skema, der giver overblik, både over besvarelser og spørgsmål.

Ud fra besvarelserne kan man udlede, at børnene klart er i generel trivsel, og at de er glade for deres fysiske rammer indendørs og udendørs. De har en generel tiltro til de voksnes egenskaber til at hjælpe dem både i det sociale og det faglige rum. De føler sig trygge i deres skole og svarer, at de andre børn er meget hjælpsomme. I forhold til frikvarterene svarer 21 ud af 24 af de store elever, at de meget tit kan lide at holde frikvarter, og 38 ud af 40 svarer ja til, at de godt kan lide pauserne/frikvarterene.

Skolens toiletter får lidt kritik, specielt fra de store elever. 9 børn ud af 39 svarer nej til, at toiletterne er rene af børnene i 0.-3. klasse, og 15 børn ud af 24 børn i 4.-6. klasse synes ikke, toiletterne er rene.

Handlingsplan:

Der er i undersøgelsen ikke mange områder, der kræver forbedringer, men der er indikationer på, at eleverne ikke er bevidste om deres egen indflydelse på undervisningen. Det har vi haft på lærermøde, og det skal afhjælpes ved at gøre eleverne bevidste i de situationer, hvor undervisningsmaterialer eller metoder er valgt med deres medbestemmelse.

Toiletterne er blevet optimeret i forhold til belysning. Vi er blevet opmærksomme på, at belysningen på toiletterne ikke har været optimal. Samtidig har vi på morgensamling opfordret eleverne til at have høj toilet-hygiejne og informeret direkte og italesat, hvad det vil sige.

Retningsliner for opfølgning.

Opfølgningen på disse tiltag vil være aktivt og regelmæssigt at spørge ind til elevernes oplevelse af toiletternes standart en gang om måneden, så de også selv bliver bevidste om, at det er vigtigt, at de hjælper med til det.

Samtidig skal vi på pædagogiske møder sikrer, at vi får talt om børnenes oplevelse af at være inddraget i beslutninger om undervisningsmaterialer, metoder osv. Opnå en større bevidsthed om, hvordan vi synliggør over for eleverne, at de reelt har indflydelse på undervisningen.

Undersøgelsen er konkluderet af Susanne Rasmussen, skoleleder på Ingstrup Trivselsskole.

​​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning