Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 43 - børnehaven på  22 39 33 44

Målsætning

Ingstrup Trivselsskole er en friskole som til hver en tid overholder regler og vedtægter fastsat af Undervisningsministeriet. En skole som lever op til folkeskolens formål.

Trivsel:

Det er et mål, at alle føler sig velkomne på Ingstrup Trivselsskole, og at elever og personale er glade for at komme i skole hver dag. Skolen vil i et positivt og engageret miljø tilbyde eleverne en tryg og harmonisk hverdag.

Faglighed: 

Vi vil være en skole med et højt fagligt niveau. Skolens undervisning følger folkeskolens trinmål i alle fag. Vi vil være en skole, hvor alle elever bliver fagligt udfordret uanset niveau. Skolen vil i matematik årligt teste elevernes faglige ståsted med diagnostiske tests fra Dansk Psykolisk Forlag. I dansk bliver læse- og staveniveauet testet løbende, og skolen vil have bøger på hylderne med et lix-tal, som passer til børnenes læseniveauer.

Sundhed:

Det er et mål, at eleverne skal være fysisk aktive hver dag, og vi starter hver dag med morgenmotion. Fysisk aktivitet kan ske i alle fag. Nogle kan drage gavn af at hoppe en tabel, medens andre har mere gavn af opremsning som læringsmetode.

Lokal forankring med globalt udsyn:

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet, og vi vil samarbejde tæt med alle omkring os. Skolen vil medvirke til at udvikle det enkelte barns livsoplysning, demokratiske dannelse og aktive samfundsdeltagelse.

Sammenhæng i hverdagen:

Vi ønsker at børnene skal opleve god sammenhæng i det, de lærer på skolen. I folkeskolen har man en del fag, som kun fylder 45-90 min. ugentligt på skoleskemaet, såsom kristendomsundervisning, historie, billedkunst, musik og natur/teknik. Vi slår disse fag sammen til emnetimer ca. 6 lektioner ugentligt, hvor vi vil arbejde i emner såsom Stranden, Nordisk mytologi, Vikingetiden, Skoven, Trafik, Sanser, Stomp m.m.

I stedet for at have 6 forskellige 45 minutters lektioner, ønsker vi at fordybe os i de forskellige emner. Målet er at børnene oplever større sammenhæng i undervisningen, og det giver elever og lærere større mulighed for indlevelse og fordybelse.

​​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 43

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning