Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Fagplan for musik

Børnehaveklasse – 2. klasse

Vi arbejder overordnet med fire hovedområder:

  • Sang
  • Instrumentalspil
  • Bevægelse
  • Musiklære

Sang

Der skal synges et bredt repertoire af hovedsagligt danske sange. Både nye og ældre.

Det er vigtigt at sang-glæden bibeholdes og styrkes. Det at synge skulle gerne blive ved med at være en naturlig udtryksmåde hos børnene.

Der arbejdes ikke med flerstemmighed endnu, men gennem leg bliver de præsenteret for de forskellige sangkvaliteter, intonering og måder at synge på.

Der arbejdes med rim og remser samt talekor – herunder også lydillustrationer til disse.

Instrumentalspil

Børnene skal lære om forskellige instrumenters klanglige og tekniske muligheder og forskelligheder. Det er vigtigt at der arbejdes meget med puls og rytmefornemmelse. Det vil vi bl.a. gøre ved at bruge stavspil, slagtøj samt andre percussions instrumenter.

Bevægelse

Vi skal synge og lege gamle og nye sanglege, både de traditionelle danske og udenlandske danse.

Børnene skal dramatisere musik. Derudover arbejdes der også med fri bevægelse. Det er vigtigt at arbejdet med kroppen og musikken er med i hver eneste time, så motorikken og evnen til at koncentrere sig udvikles.

Musiklære

Børnene skal gøre sig erfaringer med musikkens opbygning og de skal kunne lytte koncentreret, aktivt og kritisk. De skal bevidstgøres om styrke, tonelængde, tonehøjde, klangfarve og konsonans/dissonans, dur/mol samt musikkens rytme, takt og puls/ikke puls. Der skal arbejdes med musiklytning i forskellige genrer. Vi skal høre forskellige former for musik og eleverne skal tilegne sig en fornemmelse af den historiske udvikling inden for musikken. Herved udvikler eleverne deres evne til at opleve musik, og til at udtrykke sig om musikken.

Gennem dette arbejde gives der grundlag for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets musiktilbud.

3. og 4. klasse

Der arbejdes stadig med områderne fra de tidligere beskrevne klassetrin.

Der udover:

Sang

På dette klassetrin begynder vi så småt at synge sange med 2. stemme. Vi vil også bruge kanon og ekko-sang og have fokus på teksttydelighed. Sange på engelsk vil blive inddraget.

Undervisningen omfatter også udvikling af artikulation, stemmesmidighed og bevidstgørelse af de forskellige klange, der kan bruges eller høres. Eleverne lærer at bruge en sangbog.

Instrumentalspil

Efterhånden inddrages trommesæt, bas, klaver og keyboards,- og sammenspil udgør hermed en del af undervisningen. Der spilles efter gehør, efter becifringer og efter noder.

Der vil blive arbejdet med forskellige genrer og med deres typiske instrumentering og spillemåde.

Der arbejdes med arrangement, improvisation og i begrænset omfang komposition.

Det skabende musikalske arbejde fortsættes med bl.a. egne kompositioner og improvisation.

Der optrædes i fællesskab med andre ved arrangementer.

Bevægelse

Børnene skal stadig danse og bevæge sig til musik. Repertoiret skal være bredt, så både danske og udenlandske måder at danse/bevæge sig på bliver afprøvet.

Musiklære

På disse klassetrin er der større mulighed for at samtale om musikken. Børnene skulle nu kende en del musikudtryk og kan nu begrunde og argumentere for deres synspunkter. Det er vigtigt at eleverne ”opdrages” til at være kritiske m.h.t. musik. Musiklytning er stadig en vigtig del af undervisningen. Der er fokus på enkelte komponister, musikere og orkestre. Vi beskæftiger os med musikkens kulturelle betydning i forbindelse med fester, i medier, ved religiøse højtider mm.

5. og 6. klasse

Der arbejdes stadig med områderne fra de tidligere beskrevne klassetrin.

Der udover:

Sang

Repertoiret udvikles til at omfatte flere sprog, – norsk og svensk samt især engelsk som de har været vant til at synge på siden børnehaveklassen og derfor er i stand til at forstå og udtale. Både enstemmige og flerstemmige ting. Der arbejdes med mikrofonsang.

Instrumentalspil

Der fortsættes med sammenspil, improvisation og skabende musikalsk aktivitet. Der arbejdes med becifringer, noder, akkordskemaer og arrangementer. Eleverne dygtiggør sig på forskellige sammenspilsinstrumenter og lærer lydanlægget at kende.

Computeren bruges også i det skabende musikarbejde.

Bevægelse

Der arbejdes med folkedanse og sanglege samt med danseserier fra forskellige kulturer – og med dansetrin, der understøtter de rytmemønstre, der arbejdes med. Der arbejdes f.eks. med STOMP, – hvor rytme og bevægelse forudsætter hinanden.

Musiklære

Der arbejdes fortsat med forskellige musikgenrer og eleverne udtrykker sig om den hørte musik på forskellig måde. Lytte til levende musik ved koncerter og arrangementer, – både amatører og professionelle. Der arbejdes stadig med komponister, orkestre og musikere i forskellige genrer og fra forskellige perioder.

Undervisningsplan:

Musik er en del af hverdagen på Ingstrup Trivsel. Vi starter hver dag med morgensang, hvor salmer, nye og gamle børnesange, viser og populære sange synges. I 0.-2. klasse har eleverne derudover en ugentlig musiklektion, mens musik indgår i 3.-6. klasses emnetimer: Billedkunst, Natur/Teknik, Kristendom, Historie og musik er slået sammen. Vi kalder disse timer for emnetimer. Timefordelingen er den samme som i folkeskolen, men vi arbejder koncentreret med et emne af gangen. Dette giver efter vores mening en mere interessant undervisning, hvor eleverne får lov til at fordybe sig i arbejdet indenfor de forskellige emner. Det er også vores erfaring at brugen af emnetimer gør det nemmere arbejde tværfagligt, på en sådan måde at eleverne oplever en helt naturlig overgang fagene imellem.​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning