Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Historie

Fagplan for historie

Delmål 2. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne opnår kendskab til

 • Nordisk mytologi
 • Lokalhistorie med udgangspunkt i steder og begivenheder i skolens nærhed
 • Danske heltesagn

Delmål 4. klassetrin

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv
 • kende til hverdagen i andre kulturer

Kronologisk overblik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive historiske fortællinger fra dansk historie
 • etablere en tidsfrist og relatere den til egen livsverden

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 • gengive historiske fortællinger f.eks. med egne ord, i tegning eller i dramaform

Delmål 6. klassetrin

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
 • fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene
 • gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur
 • fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere om deres indsats kan spores i dag

Kronologisk overblik

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at​

 • beskrive hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor​
 • kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en kronologisk sammenhæng.

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • diskutere forskellige tolkninger af fortiden
 • anvende begyndende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives
 • selv formulere enkle historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden
 • opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

Del- ogslutmål 9. klassetrin

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie
 • forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler
 • gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder
 • forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng

Kronologisk overblik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk
 • karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i
 • indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod at, eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Analysere og fortolke historiske fremstillinger
 • Definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik
 • Indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom
 • Formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag
 • Søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger
 • Vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden

Historiekanon

Kanonpunkterne er opstillet kronologisk og indgår i undervisningen, som det fremgår af Balle Friskoles læseplan. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i fagets kanonpunkter og kronologien heri.

 • Ertebøllekulturen
 • Tutankhamon
 • Solvognen
 • Kejser Augustus
 • Jellingestenen
 • Absalon
 • Kalmarunionen
 • Columbus
 • Reformationen
 • Christian IV
 • Den Westfalske Fred
 • Statskuppet 1660
 • Stavnsbåndets ophævelse
 • Stormen på Bastillen
 • Ophævelse af slavehandlen
 • Københavns bombardement
 • Grundloven 1849
 • Stormen på Dybbøl 1864
 • Slaget på Fælleden
 • Systemskiftet 1901
 • Kvinders valgret
 • Genforeningen
 • Kanslergadeforliget
 • Augustoprør og Jødeaktion 1943
 • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder
 • Energikrisen 1973
 • Murens fald
 • Maastricht 1992
 • 11. september

På Ingstrup Trivselsskole har vi valgt at slå billedkunst, historie, hjemkundskab, håndarbejde, kristendom, musik og natur/teknik sammen til et fag – Emnetimer. Timefordelingen er den samme som i folkeskolen, men vi arbejder koncentreret med et emne af gangen.

Dette giver efter vores mening en mere interessant undervisning, hvor eleverne får lov til at fordybe sig i arbejdet indenfor de forskellige emner. Det er også vores erfaring at brugen af emnetimer gør det nemmere arbejde tværfagligt, på en sådan måde at eleverne oplever en helt naturlig overgang fagene imellem.

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning