Skolekredsen

Vil du være medlem af vores støttekreds, og dermed blive en del af Ingstrup Trivselsskole og -børnehaves fundament? Så send en mail til Inger Ottesen på famottesen@hotmail.com og oplys navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Derudover skal man indbetale 100 kr. til konto 9033 0001063804 – anfør navn samt “støttekreds”.

Alternativt kan man mobilepaye til 40 19 38 63 – også her skal man anføre navn samt “støttekreds”. Hvis man vælger denne betalingsmåde, skal man stadig maile/kontakte Inger Ottesen.

Støttekredsmedlemmer har stemmeret til vores generalforsamling og kan vælges til bestyrelsen.