SFO indskrivning

Indskrivning

SFO Ingstrup Trivselsskole

Præstegaardsvej 26, Ingstrup

Barnets navn:

CPR nr.:

Forventes at starte i SFO aug.201

Mors/fars adresse:

Mors navn: ________________________________________ CPR nr.:___________________

Arb./mobil nr.:

E-mail:

Farsnavn: _________________________________________CPR nr.:___________________

Arb./mobil nr.:

E-mail:

Privat tlf.nr.: _______________ Nuværende børnehave:_______________________________

Fælles forældremyndighed: (Ja/Nej)

Anden kontaktperson (i tilfælde af akut sygdom):____________________ Tlf:______________

Er der sygdomme eller allergier SFO skal være opmærksomme på? (Ja/Nej)

Hvis JA, hvilke?

Fotografering (evt. billeder kan bruges på friskolen eller hjemmesiden)

Vi giver hermed tilladelse til offentliggørelse på friskolens hjemmeside: ______ (Ja/Nej)

Afhentning af barnet udover forældrene:

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

Dato: Underskrift:Husk også indmeldelse i Ingstrup Trivselsskole