Historie

Fagplan for historie

 

  

Delmål 2. klassetrin

 

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne opnår kendskab til

 • Nordisk mytologi
 • Lokalhistorie med udgangspunkt i steder og begivenheder i skolens nærhed
 • Danske heltesagn

 

 

 

Delmål 4. klassetrin

 

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv
 • kende til hverdagen i andre kulturer

 

Kronologisk overblik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive historiske fortællinger fra dansk historie
 • etablere en tidsfrist og relatere den til egen livsverden

 

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 • gengive historiske fortællinger  f.eks. med egne ord, i tegning eller i dramaform

 

 

 

 

 

Delmål 6. klassetrin

 

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
 • fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene
 • gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur
 • fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere om deres indsats kan spores i dag

 

 

Kronologisk overblik

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • beskrive hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor

 

 • kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en kronologisk sammenhæng.

 

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • diskutere forskellige tolkninger af fortiden
 • anvende begyndende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives
 • selv formulere enkle historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden
 • opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

 

 

 

Del- og slutmål 9. klassetrin

 

 

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie
 • forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler
 • gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder
 • forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng

 

 

Kronologisk overblik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk
 • karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i
 • indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet

 

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod at, eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Analysere og fortolke historiske fremstillinger
 • Definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik
 • Indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom
 • Formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag
 • Søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger
 • Vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden

 

 

Historiekanon

Kanonpunkterne er opstillet kronologisk og indgår i undervisningen, som det fremgår af Balle Friskoles læseplan. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i fagets kanonpunkter og kronologien heri.

 

Ertebøllekulturen

Tutankhamon

Solvognen

Kejser Augustus

Jellingestenen

Absalon

Kalmarunionen

Columbus

Reformationen

Christian IV

Den Westfalske Fred

Statskuppet 1660

Stavnsbåndets ophævelse

Stormen på Bastillen

Ophævelse af slavehandlen

Københavns bombardement

Grundloven 1849

Stormen på Dybbøl 1864

Slaget på Fælleden

Systemskiftet 1901

Kvinders valgret

Genforeningen

Kanslergadeforliget

Augustoprør og Jødeaktion 1943

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Energikrisen 1973

Murens fald

Maastricht 1992

11. september

 

På Ingstrup Trivselsskole har vi valgt at slå billedkunst, historie, hjemkundskab, håndarbejde, kristendom, musik og natur/teknik sammen til et fag – Emnetimer. Timefordelingen er den samme som i folkeskolen, men vi arbejder koncentreret med et emne af gangen. Dette giver efter vores mening en mere interessant undervisning, hvor eleverne får lov til at fordybe sig i arbejdet indenfor de forskellige emner. Det er også vores erfaring at brugen af emnetimer gør det nemmere arbejde tværfagligt, på en sådan måde at eleverne oplever en helt naturlig overgang fagene imellem.