Håndarbejde

Fagplan for håndarbejde

 

Håndarbejde  indgår som en naturlig del i vores kreatimer.

 

Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til en skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdigheder i at fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi og derigennem opnå erfaring med idé udvikling og arbejdsprocesser.

 

Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.

 

Håndarbejde er et fag, der lægger vægt på elevernes skabende håndværksmæssige arbejde. Der tages udgangspunkt i elevernes forskellige erfaringer, ideer og umiddelbare glæde ved at arbejde med hænderne. Dette giver mulighed for fordybelse med henblik på at skabe unikke produkter med æstetisk og funktionel værdi. Det betyder, at der ikke foreligger en fast rækkefølge af teknikker eller discipliner, men at aktuelle teknikker, materialer og arbejdsredskaber vælges og læres i samspil mellem elevernes individuelle mål. Der lægges vægt på den tekstile designproces som grundlag for arbejdet.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til flg.:

 

Kunne bruge erfaringer og egne ideer i kreative designprocesser

Udtrykke sig selvstændigt gennem et skabende håndværksmæssigt arbejde

Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

Formgive med personligt præg

Opsøge inspirationskilder

Kunne bruge IT og medier – både som inspiration, som værktøj og til formidling

Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion

Evaluere det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel

 

Undervisningsplan:

Håndarbejde er ikke et selvstændigt fag på Ingstrup Trivselsskole. Håndarbejde indgår som af vores kreative områder sammen med sløjd og hjemkundskab. Eleverne har Krea i 4.-7. klasse. Vi bruger også håndarbejde i vores temauger og af og til i vores emnetimer.

Vi har fx brugt håndarbejdet i emner som Nordboerne, hvor vi arbejdede med uld og strikke/hækleteknikker og i et fremtidsværksted, hvor fremtidens tøjdesign blev udtænkt. Vi har også brugt det i vores teateruge, hvor kostumer og rekvisitter skulle fremstilles.