Forventninger

Forventninger:

Forældre har med rette mange forventninger til deres børns skole. Ingstrup Trivselsskole har ligeledes nogle forventninger til børn og forældre:

·       Vi forventer, at når man vælger Ingstrup Trivselsskole, så har man sat sig ind i tankerne bag skolen og har en positiv tilgang til skolens virke. Ingstrup Trivselsskole er et tilvalg – ikke et fravalg.

·       Vi forventer en åben og meningsfuld dialog med hjemmet omkring det enkelte barns trivsel og faglige udvikling.

·        Vi forventer at elever møder friske, veloplagte og undervisningsparate i skole. En god søvn og morgenmad er vigtige for en god skoledag.

·       Eleverne skal medbringe en sund og nærende madpakke. Sliklignende produkter som fx mælkesnitter hører ikke til i en sund og nærende madpakke, og saft og kage hører særlige lejligheder til. Derfor er nøgleordene groft brød og ingen sukker.

·       Vi forventer at alle viser hensyn, respekt og omsorg for hinanden, skolens materialer og bygninger.

·       Vi forventer at forældrene deltager aktivt i elevernes hverdag, både med opbakning, støtte og hjælp til løsning af praktiske opgaver.

·       Som forældre må man påregne at deltage i 2 arbejdsweekender årligt samt at gøre rent en fredag 4 gange årligt.