Forældrebetaling

Priser      Skole          SFO

1. Barn         850,-             800,-

2. Barn         550,-             500,-

3+                     0,-                 0,-

Alle priser er pr. måned.

Juli er betalingsfri i Fritteren.