Elevindskrivning

Indskrivning:

Ingstrup Trivselsskole

Præstegaardsvej 26, Ingstrup

Barnets navn:

CPR nr.:

Barnets modersmål:

Barnet forventes at starte i: _______________klasse, ________________aug. 201

Mors/fars adresse:

Mors navn: ________________________________________ CPR nr.:_______________________

Arb./mobil nr.:

E-mail:

Farsnavn:_________________________________________ CPR nr.:_______________________

Arb./mobil nr.:

E-mail:

Privat tlf.nr.:___________________ Nuværende børnehave:_______________________________

Fælles forældremyndighed: (Ja/Nej)

Anden kontaktperson (i tilfælde af akut sygdom):______________________ Tlf:_______________

Tilmeldt SFO (på særskilt blanket): (Ja/Nej)

Fotografering (evt. billeder kan bruges på friskolen eller hjemmesiden)

Vi giver hermed tilladelse til offentliggørelse på friskolens hjemmeside: ja sæt x nej sæt x

Dato: Underskrift:

Dette skema afleveres til skolen eller sendes til mail@ingstruptrivselsskole.dk

Husk også indmeldelse i SFO.