Værdier & Mål

Ingstrup Trivselsskole er en fri og uafhængig friskole, som bygger på det grundvig/koldske skolesyn. Med det det forstår vi følgende:

  • Vi tror på, at ethvert barn er unikt og skal mødes der, hvor det er af voksne, som er nærværende og forpligtende tilstede.
  • Vi tror på det forpligtende fællesskab. Elever, lærere og forældre er sammen om at skabe den bedste skole for alle elever.
  • Vi tror på at motivation er en vigtig drivkraft for alle på skolen. Vi skal vække lysten til at lære, før læring kan foregå. Derfor skal vi sammen oplive og begejstre hinanden, for derefter at suge til os af viden.
  • Vi tror på vigtigheden af det levende ord. Fortælling, samtale og sang vil således være en naturlig del af dagligdagen. Vi starter hver dag med morgensang/fortælling.