Bestyrelsen

Referater fra Bestyrelsesmøder

Skolebestyrelsesmøde Ingstrup Trivselsskole
onsdag d.10. november 2018 kl. 17.15

Deltagere: Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Kenneth Dunker, Benthe Hvid

1. Nyt fra skoleleder, herunder info om skolekøkken budget: I samarbejde med Åbybro Friskole har vi hyret Anette Prehn til at komme og holde foredrag d 10.8. til pædagogisk dag for alt personale. Dagsudflugt d 2. februar for hele skolen til DGI nordkraft. Regeringen har sat koblingspunkt op fra 75 til 76% på landsplan. Julebasar: ikke et fuldstændigt overblik over overskuddet endnu. Skolekøkkenet er færdigt super flot! Har kostet ca. 340.000,00 inklusive gulve.
Personale: Mette er blevet sygemeldt med hjernerystelse, Malene har fundet en vikar, der kan tage alle timer, til hun er retur. Mona er stoppet i Børnehaven, og Bente Gården er startet i stedet. Nanna er blevet ansat som musiklærer, indtil Sanne er klar. Vanessa hjælper til på skolen, når det er muligt for hende. Sanne forventer opstart omk. d 1.2. på deltid. Skoleindskrivning: der er 13 elever indskrevet til skolestart 2018! Pt. har vi desuden Cecilie fra Norge i skoleprøvning i 5. kl. Thomas Buttenschon spiller til skolegårdsrock, pris 31000,00 kr. Skolekor er startet på skolen med 20 deltagere. Skoletoiletter er blevet fikset lidt op, for at de skal virke mere indbydende.

2. Legeplads. Vi har hentet flere tilbud – Nikostine er billigst. Inden vi sætter noget i gang, afventer vi det færdige regnskab for 2017. Jonna vil forsøge at søge penge til projektet gennem SE Energy. Vi forsøger at have det færdigt, inden Skolegårdsrock.

3. Generalforsamling d.17.4. Vi inviterer til et glas vin og snacks i det nye skolekøkken kl. 18.30 for alle interesserede.

4. Støttekreds: Inger Ottesen og Malene informerer støttekreds medlemmer om generalforsamlingsarrangementet.

5. Hvordan håndteres mails sendt til bestyrelsen? Formanden skal tilstræbe at besvare alle mails sendt til bestyrelsen indenfor 48 timer.

6. Hvordan arbejder skolens TR og bestyrelsen sammen? Samarbejdet skal være åbent og konstruktivt, når behov opstår, kontakter TR bestyrelsen og deltager som punkt 1 på bestyrelsesmøder. For at sikre det gode samarbejde afholdes et arrangement for alt personale og bestyrelse en gang årligt.

7. Kunstudstilling? En super ide, dog er der allerede mange arrangementer, der trækker på forældrene og personalet. Man kunne evt. involvere støttekredsen på et senere tidspunkt til at arrangere. Lene vil gerne være med til at arrangere i samarbejde med andre.

8. Rampe ved kommende branddør i gymnastiksalen. Lars har talt med John Hejlesen, han forventer at kunne være færdig i slutningen af januar – forventet pris er kr. 20.000,00.

9. Aflåst cykelskur er det aktuelt for de børn, der kommer udefra og har deres cykler til at stå på skolen i længere tid? Man kunne sætte et gitter op ved et af cykelskurene.
Næste møde d 15.2. kl. 17.15

Skolebestyrelsesmøde Ingstrup Trivselsskole
tirsdag d.14. november 2017 kl. 18.30

Deltagere: Sven Aksel Svenningsen, Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Kenneth Dunker, Benthe Hvid

Dagsorden
1.Nyt fra Malene. Anette og Mads nye medarbejdere er faldet godt til. Åbent skolearrangement gik godt. Flere familier kom på besøg, og en elev Albert er indskrevet startet i 3. kl. Andespil er afholdt godt arrangement og 7000kr er tjent til skolen! Helle er opereret og Maibritt holder ferie i ca. 3 uger, inden har hun dog lavet en vikarplan til børnehaven, så det kører godt. Dør i gymnastiksal er blevet fikset af Mogens Dueholm.

2. Annonce skoleindskrivning. Annoncen koster 8000 kr., bestyrelsen vælger ikke at sætte en annoncen i avisen dette år, og i stedet reklameres på FB – måske kan vi få en historie med i avisen hvor indskrivning kan nævnes.

3. Opfølgning skolekøkken + legeplads. Kenneth har kontakt til Elektriker (Elgården) og VVS (Kaas Pandrup). Nedrivning weekend uge 48, Kenneth finder hjælpere. Nyt gulv koster 33000kr og maling koster omk. 8000kr – godkendt af bestyrelsen.
Vedr. legeplads. Jesper Sørensen kører jord på ved rutsjebanen, når der bliver mere tørt. Desuden informerer Makene og Kenneth om at firmaerne, vi har kontaktet vedr. legeplads har ikke villet møde op. Jonna foreslår Nicostine, Stenum Friskole arbejder sammen med dem Malene ringer og siger ok til Maler og Gulvmand og Malene kontakter Nicostine.

4. Generalforsamling. Vi sigter efter 16-20 april, Lene tager fat i revisoren Lene melder tilbage til bestyrelsen

5. Dør i gymnastiksal ved Lars. Punkt på til næste møde

6. Diverse underskrifter. Brev modtaget fra Sparekassen Vendsyssel til underskrift af bestyrelsen.

7. Ekstrabevilling til børnehaven. Grundet flere børn i børnehaven indtil 1. april skal der bevilliges flere timer til børnehaven. Jonna, Maibritt og Malene skal mødes og gennemgår planen. Jonna får mandat til at godkende på bestyrelsens vegne.

8. Godkendelse af budget. Budgettet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen

9. Lønregulering.

10. Efterbetaling 2017. Da vi har fået flere børn i skoleåret 2016/2017 ser det ud til at skolen vil modtage kr. 247.000,00 i efterbetaling.

11. Evt.
Malene: Hun har modtaget en mail vedr. børnehavetilskuddet, hvor det nævnes at tilskuddet vil blive nedskåret med kr. 273,00 pr. elev pr. måned grundet decentralisering.
Jonna. Støttekredsen: Malene kontakter Inger Ottesen. Måske skulle vi gøre mere ud af generalforsamling og invitere støttekredsen
Benthe: Har Ole som TR fået svar? Sven Aksel svarer Ole

Punkt til næste møde hvordan håndteres mails sendt til bestyrelsen?

Punkt til næste møde hvordan arbejder Skolens TR og bestyrelse sammen

Næste møde d 10.1.2018 kl. 17.15